Биологични константи

Албумин

g/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
БКЗ – бромкрезолово зелено
БКЧ - бромкрезолово червено

Пъпна връв м + ж 139 32 - 42 БКЗ
До 2 дни м + ж 149 23 - 34 БКЗ
1 ден - 14 год. м + ж 2099 По-ниски стойности 
в първите 3 месеца
БКЗ
18 - 25 год. м + ж 261 41 - 50 БКЗ
18 - 25 год. м 116 41 - 50 БКЗ
18 - 25 год. ж 25 35 - 50 БКЗ
25 - 85 год. м 127 38 - 49 БКЗ
19 - 50 год. м - 39 - 51 БКЗ
над 50 год. м - 37 - 48 БКЗ
Обобщени данни м + ж - 40 - 50 -
Обобщени данни м + ж - 27 - 56* -
Обобщени данни м + ж - 37 - 40** -
Обобщени данни м + ж - 35 - 50 БКЧ
Обобщени данни м + ж - 35 - 55 -

Промяната c възрастта за 62 r. (Δ62= - 5,0 g/1) e достоверна и клинично значима (Owen et al., 1983).

Интериндивидуалните колебания достигат 33 % (при 20 души, проследени в продължение на 6 мес. - 116 изследвания на всеки) (Raun et al., 1982).

Увеличение - хипералбуминемия

Рядко при дехидратация (относителна)

Намаление - хипоалбуминемия

 • Разреждане на плазмата
  • недохранване
  • след масивен кръвоизлив
  • протрахирани повръщания при деца
 • Белтъчен недоимък
  • кахексия
  • нерационално хранене
  • продължително гладуване
  • нефротичен синдром
  • пелагра
 • Заболявания на гастро-интестиналния тракт с нарушено оползотворяване на белтъчините (профузни повръщания, профузни диарии, стомашна язва, стомашен карцином, ентерит)
 • Смутен синтез на белтъчините
  • хронични чернодробни заболявания (особено цироза)
  • кахектични състояния
  • хроничен гломерулонефрит
  • тежки анемии (нелекувана пернициозна немия)
  • някои хронични инфекции
  • нормална бременност и лактация
  • токсикози на бременността (особено еклампсия)
 • Ексцесивно разграждане на белтъци
  • продължителни фебрилни състояния
  • големи операции
  • тежки травми
  • тиреотоксикоза
  • нелекуван диабет
  • генетични дефекти
  • аналбуминемия
  • параалбуминемия (двоен албумин)
 • Други заболявания
  • карцином с обширни метастази
  • ревматизъм, ревматоиден артрит
  • Lupus erythematodes
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!