Биологични константи

Албумин

g/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
БКЗ – бромкрезолово зелено
БКЧ - бромкрезолово червено

Пъпна връв м + ж 139 32 - 42 БКЗ
До 2 дни м + ж 149 23 - 34 БКЗ
1 ден - 14 год. м + ж 2099 По-ниски стойности 
в първите 3 месеца
БКЗ
18 - 25 год. м + ж 261 41 - 50 БКЗ
18 - 25 год. м 116 41 - 50 БКЗ
18 - 25 год. ж 25 35 - 50 БКЗ
25 - 85 год. м 127 38 - 49 БКЗ
19 - 50 год. м - 39 - 51 БКЗ
над 50 год. м - 37 - 48 БКЗ
Обобщени данни м + ж - 40 - 50 -
Обобщени данни м + ж - 27 - 56* -
Обобщени данни м + ж - 37 - 40** -
Обобщени данни м + ж - 35 - 50 БКЧ
Обобщени данни м + ж - 35 - 55 -

Промяната c възрастта за 62 r. (Δ62= - 5,0 g/1) e достоверна и клинично значима (Owen et al., 1983).

Интериндивидуалните колебания достигат 33 % (при 20 души, проследени в продължение на 6 мес. - 116 изследвания на всеки) (Raun et al., 1982).

Увеличение - хипералбуминемия

Рядко при дехидратация (относителна)

Намаление - хипоалбуминемия

 • Разреждане на плазмата
  • недохранване
  • след масивен кръвоизлив
  • протрахирани повръщания при деца
 • Белтъчен недоимък
  • кахексия
  • нерационално хранене
  • продължително гладуване
  • нефротичен синдром
  • пелагра
 • Заболявания на гастро-интестиналния тракт с нарушено оползотворяване на белтъчините (профузни повръщания, профузни диарии, стомашна язва, стомашен карцином, ентерит)
 • Смутен синтез на белтъчините
  • хронични чернодробни заболявания (особено цироза)
  • кахектични състояния
  • хроничен гломерулонефрит
  • тежки анемии (нелекувана пернициозна немия)
  • някои хронични инфекции
  • нормална бременност и лактация
  • токсикози на бременността (особено еклампсия)
 • Ексцесивно разграждане на белтъци
  • продължителни фебрилни състояния
  • големи операции
  • тежки травми
  • тиреотоксикоза
  • нелекуван диабет
  • генетични дефекти
  • аналбуминемия
  • параалбуминемия (двоен албумин)
 • Други заболявания
  • карцином с обширни метастази
  • ревматизъм, ревматоиден артрит
  • Lupus erythematodes

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари