Биологични константи

Аминопептидази

Разделянето на класическа левцинаминопептидаза (Е. С. 3.4.1.1.) и аланинаминопептидаза (Е. С. 3.4.1.2.) не се възприема единодушно и референтните граници зависят силно от използвания метод (често до 22 U/l и за двете).

Увеличение на левцинаминопептидаза

 • Напреднала бременност
 • Чернодробни увреждания
  • вирусен хепатит
  • дифузно хронично паренхимно увреждане
  • паренхимна дистрофия
  • чернодробни метастази
  • запушване на жлъчните пътища
  • дисеминирани некрстични процеси
 • Остър панкреатит (специфичен изоензим)
 • Карцином на панкреаса
 • Бронхиална астма

Увеличение на аланинаминопептидаза

 • Билиарна цироза (силно)
 • Атрофична цироза
 • Холангиохепатит
 • Чернодробни метастази
 • Остри панкреатити
 • Мегалобластни анемии
 • Левкози

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари