Биологични константи

Аминопептидази

Разделянето на класическа левцинаминопептидаза (Е. С. 3.4.1.1.) и аланинаминопептидаза (Е. С. 3.4.1.2.) не се възприема единодушно и референтните граници зависят силно от използвания метод (често до 22 U/l и за двете).

Увеличение на левцинаминопептидаза

 • Напреднала бременност
 • Чернодробни увреждания
  • вирусен хепатит
  • дифузно хронично паренхимно увреждане
  • паренхимна дистрофия
  • чернодробни метастази
  • запушване на жлъчните пътища
  • дисеминирани некрстични процеси
 • Остър панкреатит (специфичен изоензим)
 • Карцином на панкреаса
 • Бронхиална астма

Увеличение на аланинаминопептидаза

 • Билиарна цироза (силно)
 • Атрофична цироза
 • Холангиохепатит
 • Чернодробни метастази
 • Остри панкреатити
 • Мегалобластни анемии
 • Левкози
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!