Биологични константи

Еритроцити в урината

Стойности:

 • Нормално - 730 +/- 550 min
 • Максимално - 2000 min

При обикновено микроскопиране на седимента еритроцити не се откриват

Увеличение - еритроситурия, хематурия

 • Физиологично
  • в детска възраст (понякога)
  • при тежки физически усилия
  • след студена баня
 • Заболявания на бъбреците и пиелокаликсната система
  • остър гломерулонефрит
  • бързопрогресиращ (злокачествен) гломерулонефрит
  • пролиферативен гломерулонефрит
  • мембранознопролиферативен гломерулонефрит
  • IgA-глмерулонефрит (болест на Berger)
  • Henoch-нефрит (хеморагичен васкулит)
  • Лупусна нефропатия
  • Нефропатия при нодозен периатрит
  • синдром на Goodpasture
  • доброкачествена семейна хематурия
  • синдром на Alport
  • синдром на Barraquer-Simons (нефропатия при липоатрофия)
  • синдром на "nail-patella"
  • тромбоза на бъбречна вена
  • бъбречен инфаркт
  • кортикална некроза
  • синдром на Fraley
  • бъбречна туберколоза
  • папиларна некроза
  • тумори на бъбреците - ангиоми, папиломи, карциноми
  • бъбречнокаменна болест
  • подагрозна нефропатия
  • бъбречна поликистоза
  • хидронефроза
  • травми в бъбречната област
  • подвижен бъбрек
 • Заболявания на пикочния мехур и отводящите пикочни пътища
  • уретеролитиаза
  • конкременти в пикочния мехур
  • туберколоза на пикочния мехур
  • хеморагичен цистит
  • карциноми и папиломи на пикочния мехур
  • паразитози
   • билхарицоза на пикочния мехур
   • шистозомиаза на пикочния мехур (Schistosoma haematobium)
  • аденом и карцином на простатата
  • чуждо тяло в пикочния мехур
  • травми
 • Общи заболявания
  • хемофилия
  • лефкози
  • тромботична тромбоцитопенична пурпура (болест на Мошкович)
  • хеморагична треска с бъбречен синдром
  • дрепаноцитна анемия
  • полиглобулия
  • инфекциозни ендокардити
  • чернодробна цироза
  • тежка чернодробна недостатъчност
  • медикаментозна хематурия
   • антикоагуланти
   • салицилати
   • уротропин
   • кантаридин
   • сулфонамиди
   • цитостатици
   • хинин
   • хинидин
   • шок при черепномозъчни травми
   • тежки коремни операции
   • изгаряния
   • измръзвания

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари