Биологични константи

Жлъчни пътища

Дължина и ширина на ductus hepaticus communis

  • дължина: 2 - 6 cm
  • ширина: 0,4 - 0,5 cm

Дължина и ширина на ductus choledochus 

  • дължина: 4 - 10 cm. (средно 7 - 8 cm) 
  • ширина: 0,4 - 0,5 до 1 cm

Секреторно налягане в жлъчните пътища 

  • 0,98 - 1,17 кРа (110 - 120 mmH2О)

Тонус на sphincter Oddii 

  • 0,78 кРа (77 mmH2O)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари