Биологични константи

Брой на левкоцитите в периферната кръв

Увеличение - левкоцитоза

 • Физиологично
  • бременност и раждане
  • физическо натоварване
  • силни положителни и отрицателни емоции
  • след нахранване (понякога)
 • Инфекциозни заболявания
  • морбили (до появата на обрива)
  • рубеола (в катаралния период)
  • скарлатина (в първите дни)
  • дифтерия (лека с олевяване)
  • иифекциозна мононуклеоза
  • болест на Weil - Василев
  • дизентерия (с олевяване)
  • холера (с полинуклеоза)
  • ботулизъм
  • вирусен хепатит (в предиктеричния период)
  • еризипел
  • антракс (с полинуклеоза)
  • малария (в пристъп)
  • генококция
  • вариола
  • коклюш (лимфоцитоза)
  • грип (умерена в началото)
  • чума (при бубонната форма)
  • амебна дизентерия (умерена) 
  • варицела (лека)
  • Febris recurrens (с полинуклеоза)
  • Febris wolhynika (петдневна треска)
  • Meningitis cerebraspinalis epidemiса
  • Exantema subitum (в началото)
  • Exantema rniliariforme epidemicа 
  • шап (stomatitis epidemica)
  • саи (maleus)
  • Sodocu (умерена с полинуклеоза) 
  • сезонни енцефалити (умерена с олевяване)
  • Rickettsiosis papulosa (умерена)
  • Typhus eianthematicus (умерена)
  • туларемия (умерена)
  • доброкачествени лептоспирози (лека)
  • Encephalitis letargica (лека с линфоцитоза)
  • Остри възпалителни процеси 
  • сепсис
  • нагноителни процеси
  • фурункули, карбункулн, флегмони 
  • серозити
  • остеомиелити 
 • Паразитози
  • фасциолоза
  • актиномикоза
  • трихинелоза
  • анкилостомидоза
 • Заболявания на кръвта
  • левкемоидни реакции при:
  • - големи кръвозагуби от различни причини
  • - агранулоцитоза (в стадии на възстановяване)
  • - пернициоза при бременни 
 • Тромботична тромбоцитопенична пурпура
  • болест на Schonlein - Henoch
  • есенциална тромбоцитемия
  • остеомиелофиброза и остеомиелосклероза
  • малигнени хемопатии - бластна левкоза, миелоза, лимфаденоза, еритролевкемия, erythraemia veга, левкемични ретикулози
  • малигнени лимфоми - болест на Hodgkin, лимфосарком (левкемизация)
  • мултиплен миелом (рядко)
 • Заболявания на дихателната система
  • пневмонии (лобарна, лобуларна)
  • нагноителни процеси - гангрена, абсцес, бронхиектазии, гноен плеврит
  • белодробен карцином (разпад и мантелна пневмония)
  • беладробна туберкулоза  - първичен комплекс, инфилтративна туберкулоза, казеозна пневмония, милиарна форма (фибро-кавернозна), реактивиране
 • Заболявания на сърдечно-съдовата система
  • остър ставен ревматизъм
  • ревматизъм с ревмокардит
  • септичен ендокардит, миокардит и перикардит
  • миокарден инфаркт
  • Periarteriitis nodosa
 • Заболявания на отделителната система
  • остри възпаления на пикочните пътища - уретрит, простатит, цистит, цистопиелонефрит
  • инфектирана литиаза
  • остър гломерулонефрит
  • азотемия
  • констелация: кисела урина, пиурия, без банална бактериурия на фона на специфична интоксикация (да се мисли за туберкулоза на бъбрека) 
 • Заболявания на храносмилателната система
  • афтозен стоматит, гингивит 
  • корозивни езофагити
  • гастрити - корозивни, флегмонозни
  • язвена болест на стомаха и дуоденума (активна фаза) с перигастрит и перидуоденит, перфорация
  • ентероколит - остър перфоративен
  • апендицит - акутен, периапендикуларен абсцес
  • илеус
 • Заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса
  • остро възпаление на жлъчния мехур, жлъчните пътища, панкреаса - холецистит, колангит, холангиохепатит, колецистопанкреатит
  • инфектирана литиаза (жлъчна, панкреатична)
  • чернодробен абсцес
  • остра жълта атрофия
  • вирусен хепатит (може)
  • остър хеморагичен панкреатит
 • Ендокринно-обменни заболявания
  • болест на Cushing
  • диабетна ацидокетоза
  • тиреоидити
  • подагра
 • Други състояния и заболяваиия
  • големи изгаряния
  • отравяния с тежки метали
  • етерна наркоза

Намаление - левкопения

 • Инфекциозни заболявания
  • бруцелоза
  • пситакоза (с релативна полинуклеоза и олевяване)
  • денга (значителна лимфоцитоза)
  • папатациева треска
  • жълта треска
  • грип (след 4-ия ден)
  • полиомиелит
  • Erythema infectiosum (в началото)
  • Erythema subitum (след спадане на температурата)
  • Febris haemorrhagica (често)
  • варицела
  • рубеола (след изрива)
  • морбили (след появата на обрива)
  • коремен тиф (от втората седмица)
  • паратиф (нетипична)
  • салмонелози
  • вирусен хепатит (в иктеричния стадий)
  • лейшманиоза (кала - азар)
  • токсоплазмоза
  • малария (извън пристъпа)
 • Заболявания на кръвта
  • хипопластични анемии - вродени, придобити (медикамеитозни, лъчеви, бензолови, вирусни, бактериални), идиопатична (хормонални нарушения) Агранулоцитоза - остра
  • хронични левкопении (предимно неутропении) - хронична идиопатична, хронични имунни, автоимунна панлевкопения, leucopenia innocens, при алиментарна дистрофия
 • Малигнени хемопатии - бластна левкоза (нйскобройнa)
 • Лимфнопролифератизни заболявания - лимфаденоза
 • Хочкинови и нехочкинови лимфоми - косматоклетъчна левкоза, макроглобулинемия на Waldenstrom, болест на тежките вериги, миеломна белест (може)
 • Наследственн левкопении (гранулоцитопении) - болест на Kostman, болест на Ganssleina, семейна, доброкачествена неутропения, периодична -(циклична) неутропения, синдром на Schwachman, синдром на Chediak - Higashb синдром на Zinsser - Cole - Engman
 • Спленогенни неутропении
  • метаболитни заболяваиия - хемохроматоза, болест на Gaucher 
  • инфилтративни спленомегалии - тезауризмози
  • лимфнопролиферативни заболявания - лимфоми на далака, лимфогрануломатоза
  • миелопролиферативни заболявания - миелофиброза
  • колагенози - erythernattodes dis­seminate, синдром на Felty
  • инфарктна спленомегалия
  • туберкулоза на далака
 • Заболявания на черния дроб
  • хроничен хепатит
  • чернодробна цироза (атрофична, спленомегална)
 • Заболявания на дихателната система
  • вирусни пневмонии
 • Ендокринно-обменни заболявания
  • тиреотоксикоза
  • хипотиреоза (микседем)
  • адипово-генитална дистрофия
  • болест на Simmonds
  • болест на Niemann - Pick
  • болест на Addison
  • болест на Hand - Schiiller - Chris­tian
Нормална миелограма в различните възрастови периоди на живота аз Opitz и Welcker (Brock, 1954)
Клетки 1-ви ден от живота Край на периода на новородено Кърмаческа възраст Предучилищна възраст Училищна възрсаст Възрастни
Еритробласти
базофилни
0,5-10,0 / 5,0 0,0-3,0 / 1,0 0,5-5,0 / 2,5 1,0-6,0 / 2,5 1,0-8,0 / 3,0 0,5-7,5 / 3,5
Еритробласти
полихроматофилни
7,5-30,0 / 15,0 0,0-10,0 / 3,0 5,0-20,0 / 10,0 3,0-10,0 / 5,0 3,0-10,0 / 6,0 2,0-15,0 / 7,0
Еритробласти
оксифилни
7,5-30,0 / 15,0 2,0-20,0 / 6,0 5,0-12,5 / 7,5 5,0-20,0  / 10,0 5,0-20,0 / 11,0 5,0-25,0 / 12,0
Всичко 35,0 10,0 20,0 17,5 20,0 22,5
Гранулоцити
миелобласти
0,2-0,5 / 2,5 0,2-0,5 / 2,0 0,2-5,0 / 1,0 0,2-5,0 / 1,0 0,2-5,0 / 1,0 0,5-5,0 / 1,0
Гранулоцити
промиелоцити
0,2-5,0 / 3,0 0,5-7,5 / 3,5 0,5-10,0 / 2,5 0,5-7,5 / 2,5 0,5-1,0 / 3,0 0,0-7,5 / 3,0
Неутрофили
миелоцити
2,0-20,0 / 6,0 5,0-20,0 / 10,0 5,0-15,0 / 10,0 5,0-20,0 / 12,5 5,0-25,0 / 15,0 5,0-25,0 / 15,0
Неутрофили
матемиелоцити
5,0-25,0 / 12,5 5,0-25,0 / 12,5 5,0-15,0 / 10,0 5,0-20,0 / 12,5 5,0-25,0 / 15,0 5,0-20,0 / 15,0
Неутрофили
пръчкоядрени
5,0-25,0 / 12,0
(до 35,0)
10,0-25,0 / 15,0
(до 35,0)
5,0-15,0 / 8,0 5,0-15,0 / 10,0
(до 25,0)
5,0-20,0 / 12,0
(до 30,0)
5,0-25,0 / 15,0
(до 35,0)
Неутрофили
сегментоядрени
10,0-30,0 / 15,0
(до 45)
10,0-25,0 / 15,0
(до 35,0)
1,0-15,0 / 7,0 1,5-15,0 / 8,5
(до 20,0)
1,0-15,0 / 8,0
(до 20,0)
0,5-15,0 / 7,0
(до 25,0)
Еозинофилни 0,0-5,0 / 1,0 0,5-7,5 / 2,5 1,0-7,5 / 4,0 1,5-7,5 / 5,0 1,0-7,0 / 4,0 1,5-7,5 / 4,0
Базофилни 0,0-0,5 / 0,05 0,0-1,0 / 0,05 0,0-2,0 / <0,05 0,0-0,5 / <0,1 0,0-1,0 / <0,2 0,0-1,0 / <0,5
Всичко 52,5 60,0 43,0 52,0 58,5 60,5
Моноцити 3,0-15,0 / 7,5 2,0-10,0 / 5,0 0,5-5,0 / 2,0 1,0-5,0 / 3,0 0,5-4,0 / 1,5 0,5-3,0 / 2,0
Лимфуцити и
ретикулии
0,0-10,0 / 5,0 10,0-10,0 / 25,0 15,0-50,0 / 35,0 15,0-40,0 / 27,5 10,0-35 / 20,0 4,0-35,0 / 14,0
Плазмоцити 0,0-1,0 / 0,1 0,0-1,5 / 0,01 0,0-2,0 / <0,5

0,0-2,5 / <0,5

0,2-2,5 / 0,5 0,5-3,0 / 1,0
Мегакариоцити 0,1 0,1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5

 

Процентни стойности на клетките в миелограмата на здрави хора (Добрева, 1984)
Видове клетки Miale, 1972 Wintrobe, 1962 Каспирский
и Алексиев, 1970
Ноев, 1964 Цончев, 1964
Миелобласти 1,2 (0,3 - 5,0) 2,0 (0,3 - 5,0) 0,8 3,5 0,2 - 1,5
Промиелоцити 3,0 (1,0 - 8,0) 5,0 (1,0 - 8,0) 2,0 - 0,5 - 3,0
Миелоцити - общо 8,7 (0,9 - 23,3) - - 8,0 -
Миелоцити - неутрофилни 7,0 (5,0 - 19,0) 12,0 (5,0 - 19,0) 3,6 - 8,0 - 15,0
Миелоцити - еозинофилни 1,4 (0,5 - 3,0) 1,5 (0,3 - 3,0) 0,8 - 1,0
Миелоцити - базофилни 0,3 (0 - 0,5) 0,3 (0 - 0,5) - - 0,5
Метамиелоцити - общо 11,0 (5,6 - 22,0) 22,0 (13,0 - 32,0) - 12,0 -
Метамиелоцити - неутрофилни 9,0 (13,0 - 32,0) - 9,0 - 5,0 - 12,0
Метамиелоцити - еозинофилни 1,5 (0,3 - 3,7) - 2,0 - 0,5 - 1,0
Метамиелоцити - базофилни 0,3 (0 - 0,3) - - - -
Пръчкоядрени - общо 17,9 (6,1 - 36,0) - - 22,2 -
Пръчкоядрени - неутрофилни 16,0 (15,0 - 30,0) 20,0 (7,0 - 30,0) 20,5 - 15,0 - 20,0
Пръчкоядрени - еозинофилни 1,6 (0,2 - 2,0) 2,0 (0,5 - 4,0) 1,6 - 0,5
Пръчкоядрени - базофилни 0,2 (0 - 0,3) 0,2 (0 - 0,7) - - 0,2
Сегментоядрени - общо 15,6 (8,7 - 27,0) - - - 15,0 - 25,0
Сегментоядрени - неутрофилни 13,4 (7,0 - 30,0) - 23,9 16,0 1,0 - 3,0
Сегментоядрени - еозинофилни 2,0 (0,5 - 4,0) - 1,3 0,5 0,2
Сегментоядрени - базофилни 0,2 (0 - 0,7) - - 0,2 2,0 - 4,0
Преоритробласти 0,5 (0,2 - 4,0) 4,0 (1,0 - 8,0) 2,0 0,2 -
Базофилни еритробласти 2,4 (1,5 - 5,8) - 2,5 - -
Полихромни 11,7 (5,0 - 26,4) 18,0 (7,0 - 32,0) 9,9 8,0 12,0 - 20,0
Оксифилни 4,5 (1,6 - 21,0) - 7,6 18,4 0,1
Мегакариобласти - гранулирани; тромбоцитогенни 0,2 (0,03 - 0,4) 0,4 (0,03 - 3,0) - 0,2 1,0 - 2,0
Монобласти; Промоноцити; Моноцити;
Лимфобласти
1,4 (0,7 - 2,8) 2,0 (0,5 - 5,0) 2,4 1,0 14,0 - 22,0
Пролимфоцити; Лимфоцити; 
Плазмобласти
9,8 (2,7 - 24,0) 10,0 (3,0 - 17,0) 9,5 8,0 14,0 - 22,0
Плазмоцити 0,6 (0,1 - 1,5) 0,4 (0 - 2,0) 0,4 1,0 -
Ретикулни клетки 0,2 (0,2 - 2,0) 0,2 (0,1 - 2,0) 1,4 0,2 0,2
Недиферренцируеми клетки 1,7 (0,02 - 3,3) - - 1,3 0,5
Дезинтегрирани клетки 9,2 (1,1 - 20,8) - - - -
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!