Биологични константи

Черен дроб

Маса

  • 1/40 от телесната маса, или 2,4 %
  • възрастни 1500 - 1700 g

При зародиш с дължина 35 mm масата на черния дроб е 10 % от общотелесната маса.

Секреторно налягане в черния дроб

  • 0,294 кРа (30 mmH2O)
Възрастова обусловеност на масата на черния дроб, % от телесната маса
Възраст %
Ембрион V мес. 5,9
Ембрион IX мес.  5
Новородено 4,4
2 год. 4,3
5 год. 3,8
10 год. 3,6

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари