Биологични константи

Бъбречни функционални показатели и клирънсови методи за оценката им

Показател Означение на
метод
Единица мярка Мъже
(x +/- Sx)
Жени
(x +/- Sx)
Гломерулна филтрация CIn ml/s 2,7 +/- 0,43 1,81 +/- 0,22
ml/min 124,1 +/- 25,8 108,8 +/- 13,5
Бъбречен плазмоток CPAH ml/s 10,9 +/- 2,71  9,70 +/- 2,38
ml/min 654 +/- 163 582 +/- 143
CD ml/s 11,61 +/- 2,26 9,90 +/- 170
ml/min 697 +/- 136 594 +/- 102
Бъбречен кръвоток CPAH/EPAH*(I - Ht) ml/s 20,15 +/- 4,26 16,36 +/- 3,06
ml/min 1209 +/- 256 982 +/- 184
Филтрационна фракция CIn/CPAH   0,192 +/- 0,035 0,194 +/- 0,039
Максимална тубулна секреция TmPAH mg/s 1,33 +/- 0,27 1,28 +/- 0,18
mg/min 79,8 +/- 16,7 77,2 +/- 10,8
TmD mg/s 0,86 +/- 0,14 0,71 +/- 0,15
mg/min 51,8 +/- 8,73 42,6 +/- 9,46
Максимална туболна реабсорбация
на глюкозата
TmG mg/s 6,25 +/- 1,32 5,05 +/- 0,92
mg/min 375 +/- 79,7 303 +/- 55,3
Съотношение между гломерулната филтрация
и функциониращата маса на бъбречната кора
Cin/TmG   0,371 +/- 0,056 -
Cin/TmPAH   1,6 +/- 0,44 1,43 +/- 0,20
Cin/TmD   2,63 +/- 0,34 2,81 +/- 0,56
Релативно кръвоснабдяване на каналчетата CPAH/TmPAH   8,44 +/- 2,45 7,85 +/- 1,46
CD/TmD   14,0 +/- 2,16 14,2 +/- 2,36

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари