Биологични константи

Цинк

μmol/l (μrnol/l x 6,5359 = μg/dl, μg/dl x 0,153 = μmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ААС - атомноабсорбционна спектрофотометрия
ПРЕ - протонова рентгенова емисия 

Пъпна връв м + ж 18 6,9 - 39,3 ПРЕ
Ранна бременост ж 12 10,8 - 33,0 ПРЕ
Късна бременност ж 10 10,9 - 24,0 ПРЕ
25 - 75 год. м + ж 123 0,0 - 46,0 ААС
30 - 56 год. м + ж 30 8,7 - 25,2 ААС
Обобщени данни м + ж - 8,4 - 23,0 -
Обобщени данни м + ж - 7,6 - 27,5* -
Обобщени данни м + ж - 16,8 - 22,2** -
Обобщени данни м - 13,5 - 15,5 -
Обобщени данни ж - 12,9 - 14,9 -
Обобщени данни м + ж - 12,0 - 24,0 -

Няма достоверни възрастови и полови различия (West et al., 1984)

Разпределение на цинка в кръвта
(Whitehouse et al., 1982)
Изследван материал Първо определяне Второ определяне
Неутрофилни левкоцити 1,15 μmol/1010 клетки 1,26 μmol/1010 клетки
Лимфоцити 1,50 μmol/1010 клетки 1,64 μmol/1010 клетки
Еритроцити 0,49 μmol/g хемоглобин 0,49 μmol/g хемоглобин
Плазма 12,4 μmol/l 12.5 μmol/l

 

Увеличение

 • В серум
  • Еrythraemia vera (силно)
  • атрофична цироза на черния дроб
  • намаление на сърдечния дебит
  • остра левкоза
 • В еритроцити
  • костномозъчна хипоплазия
  • Еrytraeraia vera

Намаление

 • В серум
  • костномозъчна хипоплазия
  • лимфаденоза
  • миелоза
 • В еритроцити
  • Миелоза
  • Лимфаденоза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари