Биологични константи

Цитрат

Възраст Пол 95% граници
Обобщени данни м + ж 43 - 76
Обобщени данни м + ж 0 - 76
Обобщени данни м + ж 5,1 - 25

B серума е под форма на комплексни съединения с желязо или магнезий и само около 20 % в свободна форма. Хиперцитратемията води до силно намаляване на нивото на йонизирания калций в серума.

Увеличение - хиперцитратемия

  • Физически усилия
  • Инфаркт на миокарда
  • Първичен хиперпаратиреоидизъм
  • Чернодробни увреждания

Намаление - хипоцитратемия

  • Остра бъбречна недостатъчност
  • Диабет
  • Неоплазми (в началния стадий)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!