Биологични константи

Основна обмяна

Основната обмяна представлява минималният енергиен разход на организма при максимален покой. Тя е най-ниският възможен предел на интензивността на обмяната на вещиствата. 

На практика основната обмяна се изследва при следните условия:

  • 12 - 18 h след пълно лишаване от храна
  • при нормална телесна температура и незаангажирана терморегулация спрямо околната среда (околна температура 20о)
  • пълно телесно и психично спокойствие

1. На 1kg телесна маса се изразходват средно 4,18 kJ/h

2. На 1 m2  телесна повърхност се изразходват 167 kJ (40 kcal)/h

 

Възрастова обусловеност на основната обмяна на веществата в kJ (kcal)/m2 телесна повърхност/h
Възраст, год. Мъже Жени
  kJ kcal kJ kcal
5 222 53,0 218 51,6
6 221 52,7 214 50,7
7 218 52,0 209 49,3
8 214 51,2 201 48,1
9 209 50,4 197 46,9
10 209 49,5 193 45,8
11 205 48,6 188 44,6
12 201 47,8 180 43,4
13 197 47,1 176 42,0
14 183 46,2 172 41,0
15 188 45,3 167 39,6
16 188 44,7 163 38,5
17 184 42,9 159 37,4
18 180 42,9 155 37,3
19 176 42,1 155 37,2
20 - 24 172 41,0 155 36,9
25 - 29 167 40,3 153 36,6
30 - 34 167 39,8 151 36,2
35 - 39 163 39,3 150 35,8
40 - 44 159 38,3 148 35,3
45 - 49 159 37,8 147 35,0
50 - 54 155 37,2 144 34,5
55 - 59 155 36,6 142 34,1
60 - 64 151 36,0 141 33,8
65 - 69 147 35,3 140 33,4
70 - 74 147 34,8 137 32,8
75 - 79 142 34,2 135 32,3

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари