Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Образни диагностични методи

 • Цветна доплерова ехография
  • Определяне положението и големината на бъбреците
  • Помага за локализирането на бъбреците при тяхното пунктиране
  • Доказване на кисти, камъни, тумори
  • Доказване на застойно бъбречно легенче при пречка в оттока на урината
  • Редовни контролни изследвания за проследяване на клиничния ход (липса на облъчване)
  • Преценка на артериалното/венозното кръвооросяване (цветен доплер)
 • Рентгенови изследвания
  • Суха снимка: например за търсене на калцирани камъни.
  • Интравенозна урография: търсим
   • Размер на бъбреците/техните контури
   • Анатомични аномалии
   • Деформиране на пиело-каликсната система при пиелонефрит
   • Дефекти на папилите при аналгетична нефропатия, изменения в пиело-каликсната система при обемзаемащи процеси
   • Обструкции, камъни
   • Еднакво отделяне на контрастната материя от двата бъбрека (ранна/късна снимка)
 • Микционна цистоуретрография
  • Търсим (везико-уретро-бъбречен рефлукс, остатъчна урина)
 • Интравенозна дигитална субстракционна ангиография (ДСА), артериография, флебография
  • Търсим: стеноза на бъбречните артерии; васкуларизация на тумора; тромбоза на бъбречните вени
 • КАТ
  • Търсим: тумори; абсцеси

Противопоказания за употреба на йодсъдържаши контрастни материи:

 1. Алергия към йод (лечение на анафилактичния шок)
 2. Хипертиреоидизъм
 3. Парапротеиноза от тип IgM (опасност от развитие на остра бъбречна недостатъчност)
 4. Чернодробна и бъбречна недостатъчност (при концентрация на серумния креатинин > 3 - 4 mg/dl бъбречното натрупване на контрастното вещество все още е ограничено!)

Ядрено-магнитен резонанс: подобно на КАТ

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!