Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Физикална находка

Търсим следните признаци:

 • Бледост - (например бъбречна анемия)
 • Оцветяване Cafe au lait - (цвят на мляко с кафе, анемия и отлагане на урохром при уремия)
 • Уремичен дъх
 • Отоци
 • Мускулни потрепвания, неволево стягане на мускулатурата при почукване - (например вследствие хипокалиемия)
 • Повишено кръвно налягане
 • Параумбиликални стенотични шумове -  (напр. вследствие стеноза на бъбречната артерия)
 • Перикардно триене - (например в рамките на уремията)
 • Отслабени сърдечни тонове и застойни шийни вени - (напр. вследствие перикарден излив в рамките на уремията)
 • Тахипнея и влажни хрипове - (например като признак на "воден" бял дроб при бъбречната недостатъчност)
 • Палпиращ се бъбречен тумор - (например при тумор на Вилмс, при кистозен бъбрек и други)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!