Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Глюкозурия

Докато при захарния диабет вследствие хипергликемията се надхвърли нормалният бъбречен праг за отделяне на глюкоза (160 - 180 mg/dl), то при т.нар. бъбречна глюкозурия (при определени тубуларни бъбречни заболявания) бъбречнмят праг за глюкоза е патологично понижен (глю- козурия при нормогликемия).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!