Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Причини за позитивиране на експресния тест

Хематурия

  • При жени: замърсяване вследствие менструално кръвотечение
  • Преренални: хеморагична диатеза, антикоагуланти
  • Бъбречни: гломерулонефрит, пиелонефрит, хипернефром, папиларна некроза, инфаркт на бъбреците, туберкулоза на бъбреците травми
  • Постренални: уролитиаза, тумори, цистит, травма

В около 15% от случаите не се откриват причините за микрохематурията.

Видимото червено оцветяване (макрохематурия) настъпва при прибавяне на 0,2 ml кръв към 500 ml урина. След по-продължителен престой при ниско рН се образува кисел хематин - урината е с цвят на кафе.

Проба на трите чаши: вземане на урина в три съда: в началото, по време на микцията и в края и. Първоначална и терминална макрохематурия (червеникава урина в началото и края на микцията) насочват към произход на кръвта от уретрата, докато наличието на непроменена кървава урина през цялата фаза на микцията говорят за това, че източникът на кръвотечението се намира в мехура или проксимално от него. Червеобразни сгъстаци и наличието на колични болки насочват към произход на кръвта от участък, разположен над пикочния мехур - в случаи на съмнение се прибягва до провеждането на пункция на мехура и вземане на уринна проба от него, което спомага за изясняване на въпроса дали урината над уретрата съдържа кръв.

Важно!: Макрохематурията трябва да получи урологично обяснение още по време на фазата на кървене! (ехография, КАТ, инфузионна урография, цистоскопия - определяне на кървящия бъбрек при източник на кръвотечението в бъбреците!).

За гломерулния произход (например гломерулонефрит) на микрохематурията свидетелстват:

  • Откриването на дизморфни еритроцити при фазовоконтрастна микроскопия: акантоцити (пръстеновидни еритроцити с издатъци)
  • Едновременното наличие на еритроцитни цилиндри
  • Едновременното наличие на високомолекулна протеинурия

Хемоглобинурия

  • Вследствие интравазална хемолиза (несъвместимост след провеждането на кръвопреливане, хемолитични кризи при хемолитични анемии, опит за аборт с използване на сапуни, маршова хемоглобинурия след продължително ходене и др.)

Миоглобинурия

  • След мускулна травма

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!