Изследвания и процедури

Активирано време на рекалцификация

Съдържание

  1. Активирано време на рекалцификация
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследването

  • Нарушение на процеса на съсирване по вътрешната система
  • Нарушения в кръвосъсирването, обусловени от изменения в тромбоцитите
  • Лечение с хепарин

Биологичен материал: цитратна кръв

Принцип на изследването: Цитратната кръв се смесва с каолин, който служи като повърхностен активатор. След добавяне на Са-йони се отключва веригата от реакции. Отчита се времето на образуване на съсирек. Изследването обхваща всички фактори на вътрешната система и за разлика от парциалното тромбопластиново време – още и намалението на тромбоцитния фактор III. Не се включва фактор VII.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари