Изследвания и процедури

Активирано време на рекалцификация

Съдържание

  1. Активирано време на рекалцификация
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследването

  • Нарушение на процеса на съсирване по вътрешната система
  • Нарушения в кръвосъсирването, обусловени от изменения в тромбоцитите
  • Лечение с хепарин

Биологичен материал: цитратна кръв

Принцип на изследването: Цитратната кръв се смесва с каолин, който служи като повърхностен активатор. След добавяне на Са-йони се отключва веригата от реакции. Отчита се времето на образуване на съсирек. Изследването обхваща всички фактори на вътрешната система и за разлика от парциалното тромбопластиново време – още и намалението на тромбоцитния фактор III. Не се включва фактор VII.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!