Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Причини за протеинурия

Биуретов метод

Протеинурия Тип на белтъците Честота
30 - 300 мг / ден Албумин (микроалбуминурия) Ранна фаза на диабетна и хипертонична нефропатия
до 1,5 г / ден

Нискомолекулни протеини:

Високомолекулни протеини:

Тубулопатии

Незначителни гломерулопатии

1,5 до 3,5 г / ден Ниско- и високомолекулни протеини

Хронични гломерулонефрити, трансплантиран бъбрек,

нефросклероза

> 3,5 г / ден Високомолекулни протеини Нефрозен синдром

Доказване наличието на белтък в урината

  • Лентичките за тестуване доказват основно наличието на албумин; другите протеини като например протеинът на Bence-Jones (леките вериги при моноклоналната гамопатия) не се долавят!
  • Биуретният и трихлороцетен методи долавят по-широк спектър белтъци

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари