Изследвания и процедури

Тест с парааминобензоена киселина (ПАБК и АЛТАБ-тест)

Съдържание

Показание за провеждане на теста

  • Панкреасна недостатъчност
N.B. Тестът с парааминобензоена киселина (ПАБК и АЛТАБ-тест) се ползва за изследване на екзокринната панкреасна функция

Панкреасният секрет съдържа химотрипсиногени, които под въздействието на трипсина се превръщат в активни химотрипсини. Химотрипсините са ендопаптидази, разграждащи пептидни връзки, чиито карбонилни групи се предоставят от аминокиселините тирозин или фенилаланин.

Изпълнението на теста се основава на следните подходи:

  • Стимулиране на панкреасната секреция с помощта на стандартна пробна закуска;
  • Успоредно с нея се приема синтетичен пептид, при хидролизирането на който от химотрипсина се освобождава индикаторно вещество;
  • В тънкото черво се резорбира освободеното индикаторно вещество, а не целият синтетичен пептид. Индикаторното вещество постъпва в кръвта и се отделя в урината;
  • Показател за секрецията на химотрипсин от панкреаса е количеството на отделеното с урината индикаторно вещество;
  • За тази цел се използва пептидът 4-N-ацетил- L-тирозиламинобензоена киселина (ALTAB). Индикаторното вещество, което се освобождава благодарение на действието на химотрипсина, е парааминобензоената киселина;

Подготовка за изследване

  • По възможност се прекратява за три дни приемането на препарати, съдържащи панкреасни ензими, сулфонамиди, антиботици и орални антидиабетични средства, а ако това не е възможно, поне в деня преди провеждането на теста;
  • Най-малко един ден преди изследването пациентът не трябва да приема храни, съдържащи бензоена киселина или консервирани с нейна помощ (сливи, червени боровинки, бира, консерви, горчица, хрян и др.).
  • Дванадесетчасово гладуване предходната нощ;
  • Покой предходния ден и в деня на изследването;
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!