Изследвания и процедури

Показания за изследване на обмяната на липопротеините

Показанията за изследване на обмяната на липопротеините са следните:

 • семейно обременяване
 • наличие на ксантоми
 • съдови заболявания у болни на възраст под 60 години
 • захарен диабет
 • хиперурикемия
 • бъбречна недостатъчност (болни на диализно лечение)
 • нефрозен синдром
 • лечение с кортикостероиди
 • хипотиреоидизъм
 • чернодробни заболявания (хепатити, цирози, холестатичен синдром)
 • затлъстяване
 • продължителен прием на орални противозачатъчни средства
 • остър панкреатит
 • хипофункция на хипофизата (хипопитуитаризъм)
 • гликогенози
 • дисглобулинемии
 • остър корем (в детската възраст)

За да бъде осъществено изследване на липидната обмяна при болни, които злоупотребяват с алкохол или са упорити пушачи, е необходимо тяхното сътрудничество. Едва след прекратяване на злоупотребата може да бъде извършено надеждно изследване. В някои случаи (в зависимост от професията) може да се наложи и извършване на изследване поради намалена физическа активност.

Подготовка за изследване на липопротеиновата обмяна

 • Приемането на лекарствени средства, които оказват влияние върху липопротеиновата обмяна, се прекратява две седмици преди изследването.
 • Спазването на всякакви специални диети също се прекратява две седмици преди извършване на изследването.
 • Необходим е 12-часов глад през нощта преди изследването.
 • Спазва се и почивка от физически натоварвання за 12 часа преди изследването.
 • Прекратява се консумацията на алкохол за 24 часа преди извършване на изследването.

По възможност в легнало положение на изследвания се взема венозна кръв без използване на антикоагуланти. Отделянето на серума трябва да стане най-късно два часа след вземането на кръвта.

По отношение на интервала между повторните изследвания важат следните правила:

 • Когато за първи път се установи хиперлипопротеинемия, изследването на триглицеридите и холестерола трябва да бъде повторено след две седмици, за да се потвърди диагнозата. По това време е уместно да се извърши и характеризирането на наличната хиперлипопротеинемия чрез изследване при възможност на холестерола в ЛПНП и ЛПВП, евентуално и изследването на апо-А 1 и апо-В.
 • За диференциране между въглехидратноиндуцирана и мастноиндуцирана форма на хиперлипопротеинемия се приема в продължение на две седмици нормоенергийна, богата на въглехидрати диета (70 % от енергийното съдържание на храната трябва да е за сметка на въглехидрати), последвана от нормоенергийна, богата на масти диета (50 % от енергийното съдържание - за сметка на мазнини), която също се приема в продължение на две седмици. За този период от време на всеки 3 - 4 дни се изследват концентрациите на холестерола и триглицеридите в серума.
 • Повторни изследвания при провеждане на медикаментозно и /или диетично лечение се препоръчват в началото на лечението на всеки 14 дни, а след това - четири пъти в годината през тримесечни интервали.

Изследването на липопротеиновата обмяна трябва да бъде подчинено на следните четири критерия:

 • Установяване на наличието на хиперлипопротеинемия
 • Установяване или изключване на заболяване, което може да бъде предпоставка за възникване на хиперлипопротеинемията
 • След като бъде изключена вторична хиперлипопротеинемия, се провеждат изследвания в семейството за търсене на генетична етиология
 • Характеризиране на хиперлипопротеинемията

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари