Изследвания и процедури

Карциноембрионален антиген

На английски език: Carcinoembryonic antigen (CEA)

Показание за определяне на карциноембрионалния антиген (СЕА):

  • контрол на ефекта от лечението на СЕА-положителни тумори

Биологичен материал

  • серум;

Карциноембрионалният антиген (СЕА) е гликопротеин, който се образува по време на феталния период предимно в клетките на храносмилателната система. Във възрастния организъм количеството на образуващия се СЕА е толкова малко, че в кръвната плазма могат да бъдат установени само много ниски концентрации. Повишена плазмена концентрация на СЕА се намира особено често при някои злокачествени тумори, но също така и при други, ненеопластични заболявания.

N.B. СЕА е туморноасоцииран, но не туморноспецифичен антиген. Повишени плазмени концентрации се установяват едва при масивно разрастване и метастазиране на тумора. Поради това този параметър не е подходящ за ранна диагностика на тумори. Основното му приложение е проследяването на ефекта от лечението при неопластични заболявания, при които в началото на лечението е била установена висока плазмена концентрация на СЕА.

Принцип на изследването

Поради ниските концентрации на показателя надеждни резултати се получават чрез имуноензимни или радиоимунологични определяния.

Референтни граници

Възрастни:

  • референтен обхват: под 2,5 μg/l
  • граничен обхват: 2,5 - 10 μg/l

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности се наблюдават при:

  • СЕА-положителни тумори (карциноми на колона, ректума, панкреаса, бронхите, гръдната жлеза и стомаха)
  • туморни рецидиви или метастазиране на посочените пo гoрe карциноми след преходно намаляване на концентрацията в хода на лечението. Повторното повишаване на концентрацията по правило предхожда клиничната симптоматика.
N.B. Стойности на СЕА, които попадат в граничния обхват или са разположени малко над горната му граница, могат да бъдат намерени при възпалителни и улцерозни изменения на дебелото черво, при панкреатит, белодробен емфизем, алкохолизъм и при усилено тютюнопушене.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!