Състояния и заболявания

Бронхиална астма

Синоними: астма
На латински език: asthma bronchiale
На английски език: bronchial asthma, asthma

Глюкокортикостероиди

Системна употреба

При status asthmaticus запължително се прилагат кортикостероиди.

Действие:

 • Противовъзпалително
 • Антиалергично
 • Имуносупресивно
 • Пермисивен ефект върху бета-рецепторите в бронхите: при астматичен статус бронходилататорите губят своя ефект поради ниска чувствителност на рецепторите; кортикостероидите възстановяват чувствителността на бета-рецепторите

Странични действия:

 • Забавен растеж у децата, остеопороза
 • Диабетогенно действие, влошаване на съществуваща хипертония, влошаване на налична глаукома
 • Улцерогенно действие (особено при пациенти с анамнеза за язвена болест)
 • Кожни промени при дългогодишно лечение (пергаментова, набръчкана кожа, склонност към петехии)
 • При инхалаторно лечение се наблюдават орофарингеална кандидоза (5%), прегракнал глас

Страничните действия се наблюдават при системно лечение с дози над 7.5 mg преднизолон (или еквивалентни производни) дневно. Това е т.нар. праг на Cushing.

Дозиране: За избягване на страничните действия се препоръчва краткотрайна ударна терапия. Започва се с 250 mg преднизолон i.v., например Methylprednisolon (Urbason, Medrol). Тази доза се повтаря на всеки 4 часа, а при намаляване на обструкцията се прилагат по 50 mg на всеки 4 часа. При клинично подобрение дозата се намалява и постепенно (в рамките на 1 седмица) се преминава към перорално лечение (като дозата се редуцира с 5 mg дневно). По правило цялата доза се дава еднократно сутрин. При наличие на нощни пристъпи 1/3 се дава вечер. При достигане на дневна доза под 20 mg преднизон се добавят инхалаторни глюкокортикостероиди, а при доза под 10 mg/ден се прави опит за преминаване към инхалаторно лечение.

Локална употреба под формата на дозиран аерозол

Инхалаторните глюкокортикостероиди се понасят добре и са много подходящи за профилактика на острите пристъпи. При алергична астма те са основа на лечението. Инхалаторните стероиди не са подходящи за лечение на острите астматични пристъпи. При остър пристъп глюкокортикостероидите се прилагат парентерално (в съчетание с бронходилататори). При по-голямата част от пациентите е възможно временното перорално лечение с глюкокортикостероиди да бъде заменено с инхалаторно. Budenosid и Flunisolid съдържат биологично активни форми, които бързо се инактивират в кръвообръщението. Beclomethason dipropionat (BDP) и Dexamethason isonicotinat съдържат прекурсори (prodrugs), които се активират при хидролиза на 21-а позиция. Dexamethason има и системно действие, поради което не е подходящ за класическата локална употреба.

Странични действия:

 • Кандидоза на устната кухина
 • Спадане на гласа (рядко)

Противопоказания:

 • ТВС на белия дроб
 • Микози
 • Бактериални инфекции на дихателните пътища

Правила за инхапаторно приложение:

 • При една и съща обща доза двукратните инхалации (2 приема дневно) имат еднакъв ефект с четирикратните (4 приема дневно)
 • Използването на специални инхалери (spacers) подобрява проникването на медикамента в бронхите
 • Орофарингеалната кандидоза може да се избегне посредством инхалации преди хранене с последващо изплакване на устната кухина
 • Пълният ефект на инхалаторните стероиди се проявява след едноседмично лечение

Дозиране, например Budensosid (Pulmicort): 2 х 1 до максим 2 x 2 вдишвания дневно

Симптоми

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!