Състояния и заболявания

Бронхиална астма

Синоними: астма
На латински език: asthma bronchiale
На английски език: bronchial asthma, asthma

Лечение на бронхиалната астма

Етиологично лечение

Възможно е само в ограничен брой случаи:

  • Алергична астма: опит за постигане на толерантност към алергена, съответно хипосенсибилизация
  • Неалергична астма: избягване инфекциите на дихателните пътища и тяхното последователно лечение; излекуване на наличен синуит

Симптоматично лечение

4-етапно дълтотрайно лечение на алергичната бронхиална астма:

  1. Инхалаторни гпюкокортикостероиди
  2. Допълнително бета-2-симпатикомиметици, евентуално в съчетание с парасимпатикомиметици, евентуално и стабилизатори на мастоцитите
  3. Допълнително теофилин
  4. Допълнително перорални глюкокортикостероиди

Целта на лечението е оптимализирана комбинация от препарати, а не монотерапия в максимални дози.

4-етапната схема на лечение е само ориентировъчна. При остро влошаване бързо се преминава към следващото стъпало. След постигане на подобрение ограничаването на дозата трябва да става бавно и внимателно.

За оптимално лечение е необходимо обучение и самоконтрол с peak-flow meter (уред, измерващ максималния дебит) от страна на пациента. Предимството на този подход се състои в това, че пациентът изучава собствения си денонощен ритъм на бронхиална обструкция. При това често се наблюдава повишена обструкция в ранните сутрешни часове, което позволява нагаждане на дозовия интервал към денонощния ритъм на обструкцията.

Симптоми

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!