Състояния и заболявания

Бронхиална астма

Синоними: астма
На латински език: asthma bronchiale
На английски език: bronchial asthma, asthma

Патогенеза

Патогенеза на хиперреактивната бронхиална система

У всички астматично болни се открива хиперреактивна бронхиална система, но само 50% от пациентите с хиперреактивна бронхиална система страдат от бронхиална астма. Решаващи за патогенезата на заболяването са генетичните фактори и факторите на околната среда:

 • алергия на дихателните пътища спрямо инхалаторните алергени;
 • вирусни дихателни инфекции;
 • химични дразнещи вещества.

И в трите случая се стига до възпалителна реакция на бронхиалната лигавица, при което пускова роля се приписва на мастоцитите и еозинофилните гранулоцити с техните медиатори на възпалението.

Патогенеза на алергичната астма

Решаваща роля изиграва медиираната от IgE алергична реакция от бърз тип (I тип). При контакт със специфични алергени IgE предизвикват дегранулация на мастоцитите, при което се отделят медиаторни вещества като хистамин, ECF-A (Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphylaxis/еозинофилен хемотаксичен фактор на анафилаксията), левкотриени и брадикинин. Последните предизвикват ендобронхиална обструкция вследствие на:

 • бронхоспазъм;
 • оток на лигавицата и възпалителна инфилтрация;
 • хиперсекреция на жилав секрет (дискриния).

Освен медиираната от IgE алергична реакция от бърз тип след инхалиране на алергена, след няколко часа може да се стигне и до късна реакция, медиирана от IgG. Някои пациенти развиват и двете форми на реакция (dual reactions). В началото на една чисто бронхиална астма обикновено е налице един единствен алерген. С течение на времето обаче спектърът на отключващите фактори се разширява, поради което провеждането на профилактика чрез изключване на алергените става все по-трудно.

Патогенеза на псевдоалергичната реакция (ПАР)

ПАР активира същите медиаторни системи както алергичната реакция, но се различава от нея по следното:

 • ПАР не са специфични за отключващия агент;
 • те се появяват още при употреба на медикамента (липсва интервал на сензибилизация);
 • тя не е придобита, а генетично детерминирана.

Непоносимостта спрямо ацетизал (ASS) и нестероидни противовъзпалителни средства се открива в около 10% от пациентите с неалергична астма (но рядко в случаи на алергична астма).

Причини за развитие на остър пристъп

 • Антигенна експозиция, инхалиране на дразнещи вещества
 • Физическо напрежение (астма при напрежение), евентуално студен въздух
 • Вирусни инфекции на дихателните пътища
 • Медикаменти, които отключват астма (ASS, бетаблокери, парасимпатикомиметици)
 • Неадекватно лечение

Симптоми

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!