Изследвания и процедури

Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

На английски език: Erythrocyte sedimentation rate (ESR), Biernacki reaction

Съдържание

 1. Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на СУЕ

 • търсене на възпалителни и неопластични заболявания (изследването е много чувствително и много неспецифично)
 • контролиране на хода на болестни процеси

Биологичен материал

 • смесват се грижливо 4 части венозна кръв - нативна или взета с 1 част разтвор на натриев цитрат (удобни за целта са ампулите Natrium citricum, които съдържат 31 g натриев цитрат-дихидрат на 1 l разтвор). Това съотношение трябва стриктно да се спазва. Най-късно два часа след вземането на кръвта трябва да се извърши самото определяне на скоростта на утаяване на еритроцитите.

Скоростта на утаяване на еритроцитите се повлиява от следните фактори:

 • агрегация на еритроцитите
 • хематокрит
 • вискозитет на плазмата
 • температура
 • форма и големина на еритроцитите
 • разлика между относителната маса на еритроцитите и плазмата
 • състав на плазмата
 • електрически заряд на еритроцитната мембрана
N.B. Важен фактор е агрегацията на еритроцитите, която се ускорява при повишена концентрация на имуноглобулин М (ИгМ), фибриноген, алфа 2 -  макроглобулин и други плазмени белтъци. Всички изброени фактори се влияят от много болестни състояния. Под тяхното въздействие се ускорява утаяването на еритроцитите.

Принцип на изследването

След грижливо размесване цитратната кръв се изтегля в пипета на Вестергрен до знака "О". Пипетата се поставя вертикално в съответен статив. Изследването се провежда при температура 19 - 21 °С. Точно след един час се отчита седиментацията (утаяването) на еритроцитите в милиметри.

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!