Изследвания и процедури

Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

На английски език: Erythrocyte sedimentation rate (ESR), Biernacki reaction

Съдържание

 1. Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на СУЕ

 • търсене на възпалителни и неопластични заболявания (изследването е много чувствително и много неспецифично)
 • контролиране на хода на болестни процеси

Биологичен материал

 • смесват се грижливо 4 части венозна кръв - нативна или взета с 1 част разтвор на натриев цитрат (удобни за целта са ампулите Natrium citricum, които съдържат 31 g натриев цитрат-дихидрат на 1 l разтвор). Това съотношение трябва стриктно да се спазва. Най-късно два часа след вземането на кръвта трябва да се извърши самото определяне на скоростта на утаяване на еритроцитите.

Скоростта на утаяване на еритроцитите се повлиява от следните фактори:

 • агрегация на еритроцитите
 • хематокрит
 • вискозитет на плазмата
 • температура
 • форма и големина на еритроцитите
 • разлика между относителната маса на еритроцитите и плазмата
 • състав на плазмата
 • електрически заряд на еритроцитната мембрана
N.B. Важен фактор е агрегацията на еритроцитите, която се ускорява при повишена концентрация на имуноглобулин М (ИгМ), фибриноген, алфа 2 -  макроглобулин и други плазмени белтъци. Всички изброени фактори се влияят от много болестни състояния. Под тяхното въздействие се ускорява утаяването на еритроцитите.

Принцип на изследването

След грижливо размесване цитратната кръв се изтегля в пипета на Вестергрен до знака "О". Пипетата се поставя вертикално в съответен статив. Изследването се провежда при температура 19 - 21 °С. Точно след един час се отчита седиментацията (утаяването) на еритроцитите в милиметри.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари