Състояния и заболявания

Белодробна аспергилоза – бронхиална форма

На латински език: aspergillosis pulmonis, aspergillosis pulmonum
На английски език: pulmonary aspergillosis
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!