Състояния и заболявания

Хроничен панкреатит

На английски език: Chronic pancreatitis

Хроничен панкреатит класификация (Марсилия 1984 г.)

  • С фокална некроза
  • Със сегментна или дифузна фиброза
  • Калцифициращи форми
  • Особена форма: обструктивен хроничен панкреатит (атрофия на жлезата вследствие обструкция в каналчестата система)

Етиология

  • Хронична злоупотреба с алкохол: около 80%
  • Идиопатичен: (липса на явни причини): около 20%
  • Редки причини: хиперпаратиреоидизъм, хиперлипидемия и др.

Важно!: Докато заболяванията на жлъчните пътища представляват най-честата причина за развитие на остър панкреатит, съществува съмнение относно възможността те да причинят хроничен панкреатит.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!