Състояния и заболявания

Хроничен панкреатит

На английски език: Chronic pancreatitis

Лечение при хроничен панкреатит

Каузално: например алкохолно въздържание!

Симптоматично лечение

 • Консервативно:
  • Лечение на възпалителните тласъци (като при острия панкреатит)
  • Лечение на екскреторната недостатъчност на панкреаса:
   • Приемане на малки порции ядене, при стеаторея се намаляват мазнините и дълговерижните триглицериди се заместват със средноверижни.
   • Заместване на панкреасни ензими при екзокринна недостатъчност на панкреаса (препаратите трябва да притежават голяма ферментативна активност, да бъдат предпазени от инактивиращото въздействие на стомашния сок и бързо да се освобождават на мястото, на което трябва да упражнят своето действие. Дозата трябва да съответства на количеството храна (3 х 1 драже/ден е погрешна дозировка!). Важно е ефективното заместване на липазата. 60 000 единици no FIT (Federation International Pharmaceutique) липаза са необходими, за да може да бъде усвоено мастното съдържимо при средно статистическо хранене. Ензимните препарати се приемат към храненията. Тъй като в кисела среда (рН < 4) активността на липазата се неутрализира, се препоръчва употребата на микрокалсулирани, киселинно устойчиви таблетки. Препаратите, които съдържат жлъчни киселини (fel Tauri) могат да провокират холагенни диарични изхождания. При хроничен панкреатит заместително лечение с панкреасни ензими понижава и болките (посредством инхибиция на екзокринната панкреасна секреция).

Лечение на ендокринната недостатъчност на задстомашната жпеза:

 • При панкреатогенен Diabetes mellitus ce дават малки количества инсулин и се провежда достатъчна субституция на панкреасни ензими (в противен случай съществува опасност от хипогликемия).

Лечение на панкреасната бопка:

 • Отстраняването от препятствията, които нарушават дренажа в панкреасната каналчеста система (белтъчни преципитати, камъни, стриктури), в 50% от случаите понижава болките!
 • По възможност трябва да бъдат избягвани аналгетичните медикаменти (опасност от развитие на зависимост и аналгетична нефропатия); морфиновите производни са противопоказани!

Ендоскопско лечение

 • Ендоскопско лечение при наличие на камъни в канала на панкреаса; ендоскопска папилотомия с екстракорпорална ударна, вълнова литотрипсия (ЕУВЛ). Остатъчните фрагменти се отстраняват ендоскопски, например с помощта на захващащи мрежички.
 • Ендоскопско лечение на псевдокистите: например вътрешен дренаж на псевдокиста към стомаха посредством инсталирането на катетьр "pig-tail" (тип "опашка на свиня") (под гастроскопски и ехографски контрол)

Хирургично лечение

Дренажни операции - индикации:

 • Изолирана обструкция на панкреасния канал - панкреатойеюностомия
 • Изолирана стеноза на холедоха - холедохойеюностомия
 • Голяма псевдокиста (при безуспешен вътрешен дренаж) - цистойеюностомия

Частични резекции на панкреаса - индикации:

 • Хронична болкова симптоматика, стенози на d. pancreaticus, d. choledochus, дуоденум, тромбози на порталната и лиеналната ве- на, образуване на фистула, подозрение за карцином

Методи:

 • Резекция на главата на панкреаса: частична дуоденопанкреатектомия (операция на Whipple) или като резекция при съхраняване на дуоденума
 • Левостранна резекция на панкреаса
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!