Състояния и заболявания

Хипотония

Синоними: ниско кръвно налягане, нарушена регулация на кръвообръщението от хипотоничен тип
На английски език: hypotension, low blood pressure

Опpеделение за хипотония

За долна нормална граница на систолното кръвно налягане при възрастни се приемат стойности от 100 - 105 mm Hg. Хипотония има при систолно артериално налягане под 100 - 105 mm Hg.

  • Регулаторната хипотония се среща у добре тренирани хора: при тях кръвообръщението се подтиска по време на покой посредством преобладаване на парасимпатикотонуса.
  • За хипотония като болестно състояние може да се говори едва тогава, когато регулаторните механизми на кръвообръщението в условия на покой и при натоварване са недостатъчни, за да поддържат такова кръвно налягане, при което мозъкът и бъбреците да се оросяват в достатъчна степен. Важно!: Авторегулацията на мозъчното оросяване посредством промяна в тонуса на малките мозъчни съдове спомага за поддържане на постоянни условия за функциониране на мозъка при налягане от 70 до 180 mm Hg (ефект на Бейлис). При наличие на атеросклеротично изменени и ригидни мозъчни съдове авторегулацията не е пълноценна. В тези случаи внезапното понижаване на средното кръвно налягане под 120 mm Hg може да доведе до поява на отпадни неврологични явления.
  • Нарушена регулация на кръвообръщението от хипотоничен тип и ортостатична хипотония: хипотонията се манифестира едва в условията на обременяване. Стойностите на артериалното налягане по време на покой могат да бъдат ниски, нормапни или високи, така че кръвното налягане при покой не може да бъде решаващо за поставяне на диагнозата! Когато дисрегулацията на кръвообръщението се изявява още в условията на ортостатично обременяване (вследствие оттичане на кръвта в ниско разполо- жените части на тялото, т.е. в долните крайници и спланхниковата област с намален обратен венозен приток, понижен минутен обем и ниското кръвно налягане), се говори за ортостатична хипотония.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!