Състояния и заболявания

Хеморагия от горен храносмилателен тракт

Увод, дефиниции и основни понятия

Хеморагията от горния храносмилателен тракт (ХГХТ) представлява кървене с външна клинична проява под формата на хематемеза, повръщане на ясна кръв, мелена или хематохезия. ХГХТ е животозастрашаващо нарушение, което често води до развитие на хеморагичен шок с възможен летален изход.

Анатомичната граница, за да бъде прието едно кървене като ХГХТ, е прозход на лезията проксимално от суспензорния лигамент на дуоденума (лигамент на Трайч). Този тип кървене обикновено е драматично по клиничния си ход и изисква хоспитализация на пациента с вътреболнично хирургично, инструментално (ендоскопско), и медикаментозно лечение.

Пациентите с ХГХТ търсят лекарска помощ на върха на кървенето или скоро след отзвучаване на острия момент. Общата смъртност при ХГХТ е около 10%, като над две трети от пациентите са над 60 годишна възраст с придружаващ тежък коморбидитет. Основна причина за ХГХТ е стомашна или дуоденална язва, но в последните години нейният относителен дял прогресивно намалява, вероятно заради провежданото лечение за ерадикация на Helicobacter Pylori инфекцията и по-масовата употреба на инхибиторите на протонната помпа (PPIs). Около 75 % от хеморагичните инциденти по хода на храносмилателния тракт са в неговата горна част, като две трети от тях се дължат на усложнена язвена болест. Язвените кръвотечения могат да бъдат масивни, рецидивиращи и с летален изход при нелечение.

Провокиращите фактори за ХГХТ са употребата на медикаменти (Нестероидни Противовъзпалителни Средства – НСПВС, стероиди), тютюнопушенето и употребата на алкохол. Язвената болест е основно свързана с H. Pylori инфекция. Този патоген причинява тежка увреда на мукозата на чревната стена и оказва директен възпалителен, и деструктивен ефект върху стомашната и дуоденалната мукоза. В прогреса си язвеният процес води до изтъняване на стената на органа и прилежащите му кръвоносни съдове, което провокира кървене, често животозастрашаващо.

Употребата на НСПВС са втората по честота причина, водеща до ХГХТ. В последните години, поради зачестяване на хроничната болка, НСПВС се употребяват все по-често. Калибърът на ерозирания съд по правило определя и размера на кръвозагубата. При повръщане, особено при бременни, алкохолици и пациенти на химиотерапия, антиперисталтичните вълни причиняват инвертиране на долна част на хранопровода и горния полюс на стомаха, което води до лонгитудинална лацерация и увреда на артериалните съдове на стената с последващо кървене. Продължителни епизоди на повръщане могат да предизвикат руптура на хранопровода (Boerhaave syndrome) с животозастрашаващо кървене, пневмомедиастинум и медиастинит.

Класификация на ХГХТ:

  • От страна на хранопровода: хеморагия при варици на хранопровода, езофагит, езофагеален карцином, язва на хранопровода
  • От страна на стомаха: стомашна язва, стомашен карцином, гастрит, стомашни варици, синдром на Mallory-Weiss (кардия). 
  • От страна на дванадесетопръстника: язва на дванадесетопръстника и съдови малформации.
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари