Изследвания и процедури

Морфология на еритроцитите

Показания за изследване морфологията на еритроцитите

  • Анемии

Биологичен материал

  • капилярна кръв, венозна кръв, взета с EDTA

Принцип на изследването

капилярна кръв или кръв, взета с EDTA, се изтегля върху предметно стъкло, изсушава се на въздуха и се оцветява (най- често чрез паноптично оцветяване по Папенхайм с разтворите на Мей-Грюнвалд и Гимза. Препаратът се оглежда под микроскоп при увеличение от 400 до 600, като се преценяват формата и оцветяването на еритроцитите. Установените патологични отклонения се описват.

Описанието на формата и оцветяването на еритроцитите, както и установяването на патологични съставки в тяхната цитоплазма спадат към основните изследвания при анемичните състояния. Описание на морфологията на еритроцитите трябва да се представя в случаите, когато не е била поискана, ако се установят като случайна находка патологични промени.

Интерпретация на резултатите

Диагностична преценка на морфологията на еритроцитите

Находка Клинично значение
Анизоцитоза (различна големина) анемии
Пойкилоцитоза (еритроцити с форма на круша, гири, пулулуние), шистоцити, фрагментоцити тежки анемии
Анулоцити (пръстеновидни или песарни форми, ненормално тънки еритроцити, намален МСН) високостепенна желязонедоимъчна анемия
Таргетни клетки (мишеновидни клетки) хипохромни анемии, състояние след спленектомия, таласемии, хемоглобиноза С
Акантоцити (с множество тесни израстъци през клетъчната мембрана, подобни на псевдоподи) абеталипопротеинемия
Анизохромия (различно по степен оцветяване) анемии
Полихромазия (по-силно оцветяване на част от еритроцитите с основни багрила) усилена еритропоеза
Базофилни гранулации усилена, но същевременно и нарущена еритропоеза (например при оловно отравяне)
Телца на Жоли състояние след спленектомия, при възстановяване след тежки кръвоизливи (претоварен костен мозък)
Пръстени на Кабът признак на претоварване на костния мозък, ускорена хемопоеза
Телца на Хайнц хемолитични анемии при ензимопатии и след интоксикации
Сидероцити (усилено отлагане на феритин) тежки хемолитични анемии, отравяне с олово, пернициозна анемия, състояние след спленектомия

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!