Изследвания и процедури

Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

На английски език: Erythrocyte sedimentation rate (ESR), Biernacki reaction

Съдържание

 1. Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници (за първия час)

 • Новородени: 1-3 mm
 • Кърмачета: 5-10 mm
 • Деца над 1 година: 4-12 mm
 • Жени до 40-годишна възраст: 4-10 mm
 • Жени над 40-годишна възраст: 6-14 mm
 • Мъже до 40-годишна възраст: 3-8 mm
 • Мъже над 40-годишна възраст: 5-12 mm
N.B. За българското население над 50-годишна възраст се приемат малко по-високи горни граници - за жени до 20 mm, за мъже до 15 mm.

Интерпретация на резултатите

Увеличена СУЕ се установява при много заболявания. Възможно е да бъдат подценени възможности за допускане на грешки, които рязко понижават диагностичната стойност на изследването.

Фалшиво понижена стойност на СУЕ може да възникне при:

 • използване на недостатъчно почистени (мръсни) пипети на Вестергрен
 • неправилно положение на пипетите (наклонени, не вертикални) по време на изследването
 • значителна (над 21°С) температура в помещението по време на изследването

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!