Състояния и заболявания

Бронхиална астма

Синоними: астма
На латински език: asthma bronchiale
На английски език: bronchial asthma, asthma

Лабораторни данни

 • Евентуално еозинофилия с увеличение на ЕСР (Eosinophilic Cationic Protein/еозинофилен катионен протеин) в кръвта и храчките
 • При алергична астма общият и специфичният IgE ca увеличени
 • При неалергична инфекциозна астма – евентуално левкоцитоза и ускорена СУЕ

Други изследвания

 • ЕКГ: синусова тахикардия, евентуално признаци на десностранно обременяване: Р-pulmonale, изместване на сърдечната ос надясно при съпоставка с предишни ЕКГ-записи, евентуално десен бедрен блок, евентуално SI/QIII-тип или SI/SII/SIII-тип
 • Рентгеново изследване на гръдния кош: показва прераздути (свръхпросветлени) бели дробове с нисък стоеж на диафрагмата и стеснен сърдечен силует
 • Изследване на дишането:
  • ФЕО1 е намален; налице е обратимост на бронхиалната обструкция, ако при бронходилататорния тест след инхалиране на бета-2-миметици ФЕО1 е повишен с най-малко 20%
  • Максималният експираторен дебит (peak flow) намалява (представлява неспецифичен тест, който обаче е важен при осъществяването на самостоятелен контрол от страна на пациента)
  • При изразена обструкция се наблюдава понижаване на виталния капацитет при повишен ОО вследствие „заключения“ в гръдния кош въздух („trapped air“) и изместване средното положение на дишането към инспириум
  • Повишено съпротивление на дихателните пътища (резистанс)
 • Кръвно-газов анализ на артериална кръв (mm Hg): в зависимост от стойностите се различават 3 стадия:
Стадии pO2 pCO2 pH
I Норма Понижено Повишено рН (респираторна алкалоза)
II – частична дихателна недостатъчност < 70 Норма Норма
III – тотална дихателна недостатъчност < 50 > 50 Понижено рН (респираторна ацидоза + метаболитна ацидоза)

Симптоми

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!