Изследвания и процедури

Хемоглобин

На английски език: haemoglobin, hemoglobin (Hb, Hgb)

Интерпретация на резултатите

Намалена концентрация на хемоглобина се установява при:

  • анемии;
  • хиперхидратация;
  • кръвозагуби с преминаване на течност от междуклетъчното във вътресъдовото пространство;
  • неправилна техника на вземане на капилярна кръв (притискане на пръста).

Увеличена концентрация на хемоглобина има при:

  • полиглобулия;
  • дехидратация;
  • хиперлипопротеинемия (фалшиво повишени стойности);
  • увеличена концентрация на IgM в кръвта (фалшиво повишени стойности).
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!