Изследвания и процедури

Желязо

На английски език: Iron (Serum Iron, Serum Fe)

Показания за изследване на желязото

  • недоимък на желязо
  • диференциране на желязонедоимъчните състояния
  • съмнение за хемохроматоза
N.B. He e показано изследването при остри възпалителни процеси, протичащи с трескави състояния. В тези случаи се установяват понижени стойности.

Организмът на жената съдържа около 0,7 mmol/kg желязо, a този на мъжа - около 0,9 mmol/kg. Преобладаващата част на телесното желязо е включено в хемоглобина (66 % при мъже, 62 % при жени). Вътреклетъчното желязо, свързано с феритин е около 19 %, желязото свързано с ензими - около 11 %, съдържащото се в миоглобина желязо е 4 - 5 % от общото количество. В кръвната плазма се съдържат едва 0,2 % от желязото в организма. To e тривалентно желязо, свързано с феритина. Около 20 μmol желязо се резорбират ежедневно в тънкото черво и приблизително същото количество се губи през червата, бъбреците и с олющени кожни епителни клетки. По време на менструация дневната загуба на желязо може да нарасне до 30 - 40 μmol. Ежедневната нужда от около 800 μmol за синтеза на хемоглобин не се задоволява чрез съответно висока резорбция, а чрез многократната, повторна употреба на желязото, освободено от хема на разградени еритроцити. Концентрацията на желязо в кръвната плазма е резултанта от няколко противоположно насочени процеса. Такива са:

  • ентералната резорбция на желязо (зависи от приема с храната, функционалното състояние на гастро-интестиналния тракт, съотношението на съставките на храната)
  • бързината на вграждане на желязо в клетките на организма (еритропоеза, ММС)
  • загуби на желязо в резултат на физиологични и патологични процеси (бременност, лактация, кръвоизливи)
  • загуба на желязо от клетките (при хемолиза, чернодробни заболявания)

Концентрацията на желязо в кръвната плазма има подчертан 24-часов ритъм, който трябва да бъде съобразяван, за да се намалят възможностите за неправилна интерпретация. При преобладаващата част от хората има постепенно намаляване на концентрацията на желязото в дневните часове и след това постепенно нарастване през нощта. При отделни индивиди има толкова резки отклонения, че могат да бъдат регистрирани и стойности извън референтните граници. Референтните граници са валидни за кръв, взета сутрин между 6 и 9 часа. При някои хора има обратен ритъм на колебание в стойностите на серумното желязо. При възникване на подозрения за такава особеност се препоръчва повторно изследване през вечерните часове.

Подготовка за изследването: необходимо е 12-часово гладуване през предходната нощ.

Биологичен материал

  • серум;

Вземането на кръв става сутрин между 6 и 9 часа в лежащо положение на изследвания. Използват се игли за еднократна употреба от неръждаема хром-никелова стомана и пластмасови или специално почистени епруветки. Във всеки случай е недопустимо провеждане на изследването с "хемолитичен" серум.

Принцип на изследването

Определянето се извършва или чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия, или фотометрично с помощта на батофенантролин, който образува с Fe++ червен цветен комплекс.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!