Състояния и заболявания

Анемия

Синоними: малокръвие
На латински език: anaemia
На английски език: anemia

Определение за анемия

Това е понижаване на хемоглобиновата концентрация, хематокрита или еритроцитния брой под нормата, например:

Хемоглобин (Нb)

  • < 13,5 g/dl (мъже)
  • < 12,0 g/dl (жени)

Хематокрит (Hct)

  • < мъже (40%)
  • < жени (37%)

Еритроцити

  • < 4,3 млн./ml (мьже)
  • < 3,9 илн./ml (жени)

Класификация на анемиите:

Основно нарушение Етиология Вид анемия
I. Анемии при нарушено кръвотворене

1. Засягане на еритропоетин-чувствителната стволова клетка

2. Смущения в синтеза на ДНК

3. Смущения в синтеза на Нb

4. Недостиг на еритропоетин

апластична анемия

миелодиспластичен синдром

мегалобластна анемия при недоимък на Vitamin В 12 или фолиева киселина

желязонедоимъчна анемия анемия при бъбречни заболявания

II. Анемии при повишено разрушаване на еритроцитите

1. Дефект на еритроцитите

2. Извънеритроцитни фактор

корпускулярни хемолитични анемии

  • мембранни дефекти
  • ензимни дефекти
  • дефекти в синтеза на Нb
III. Анемии при загуба на еритроцити Кръвотечения следкръвоизливни анемии
IV. Анемии при нарушения в разпределението на кръвните елементи Натрупване ("Pooling") на кръвните клетки в слезката при нейното увеличение хиперспленен синдром

 

Диференциална диагноза на анемиите

  • според МСН (средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит)

 

Хипохромни анемии Нормохромни анемии Хиперхромни анемии
(MCH - понижено) (MCH е в норма) (MCH - повишено)

Желязо - повишено:

Таласемии
Миелодиспластичен синдром

Желязо - понижено:

желязонедоимъчна анемия
анемии при възпалителни процеси, инфекции и тумори

Ретикулоцити - повишени:

хемолитична анемия
следкръвоизливна анемия

Ретикулоцити - понижени:

апластична анемия
бъбречна анемия

Ретикулоцити в норма:

мегалобластна анемия (недостиг на витамин B 12 или фолиева киселина)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари