Състояния и заболявания

Анемия

Синоними: малокръвие
На латински език: anaemia
На английски език: anemia

Определение за анемия

Това е понижаване на хемоглобиновата концентрация, хематокрита или еритроцитния брой под нормата, например:

Хемоглобин (Нb)

  • < 13,5 g/dl (мъже)
  • < 12,0 g/dl (жени)

Хематокрит (Hct)

  • < мъже (40%)
  • < жени (37%)

Еритроцити

  • < 4,3 млн./ml (мьже)
  • < 3,9 илн./ml (жени)

Класификация на анемиите:

Основно нарушение Етиология Вид анемия
I. Анемии при нарушено кръвотворене

1. Засягане на еритропоетин-чувствителната стволова клетка

2. Смущения в синтеза на ДНК

3. Смущения в синтеза на Нb

4. Недостиг на еритропоетин

апластична анемия

миелодиспластичен синдром

мегалобластна анемия при недоимък на Vitamin В 12 или фолиева киселина

желязонедоимъчна анемия анемия при бъбречни заболявания

II. Анемии при повишено разрушаване на еритроцитите

1. Дефект на еритроцитите

2. Извънеритроцитни фактор

корпускулярни хемолитични анемии

  • мембранни дефекти
  • ензимни дефекти
  • дефекти в синтеза на Нb
III. Анемии при загуба на еритроцити Кръвотечения следкръвоизливни анемии
IV. Анемии при нарушения в разпределението на кръвните елементи Натрупване ("Pooling") на кръвните клетки в слезката при нейното увеличение хиперспленен синдром

 

Диференциална диагноза на анемиите

  • според МСН (средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит)

 

Хипохромни анемии Нормохромни анемии Хиперхромни анемии
(MCH - понижено) (MCH е в норма) (MCH - повишено)

Желязо - повишено:

Таласемии
Миелодиспластичен синдром

Желязо - понижено:

желязонедоимъчна анемия
анемии при възпалителни процеси, инфекции и тумори

Ретикулоцити - повишени:

хемолитична анемия
следкръвоизливна анемия

Ретикулоцити - понижени:

апластична анемия
бъбречна анемия

Ретикулоцити в норма:

мегалобластна анемия (недостиг на витамин B 12 или фолиева киселина)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!