Състояния и заболявания

Хемоглобинопатии

Абнормни хемоглобини

Мнозинството от познатите ни около 300 абнормни хемоглобина се различават от нормалния хемоглобин пo една-единствена аминокиселина. Първоначално те се обозначаваха с главни букви, по-късно – с името на мястото, където са открити или където е роден първият известен пациент. Абнормните хемоглобини S, С, D и Е се срещат често сред народите на Африка и Азия, другите варианти представляват рядкост. В Европа абнормни хемоглобини се наблюдават най-често сред населението на средиземноморските страни.

Към хемоглобинопатиите спадат следните заболявания:

  • Сърповидноклетъчната анемия
  • Таласемиите

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!