Състояния и заболявания

Таласемии

Таласемиите представляват количествени смущения в синтеза на хемоглобина – генетично фиксирана нарушена регулация на образуване на глобиновите вериги. При β-таласемия е намален синтезът на β-веригите, при рядко срещаната α-таласемия е смутен синтезът на α-веригите.

Хемоглобинови съчетания в нормалните еритроцити:

Новородени

  • Hb A1 (αα/ββ) – 20 – 40%
  • Hb A2 (αα/δδ) – 0.5 – 1.5%
  • Hb F (αα/γγ) – 60 – 80%

Възрастни

  • Hb A1 (αα/ββ) – 97%
  • Hb A2 (αα/δδ) – 2.5%
  • Hb F (αα/γγ) < 0.5% (следи)

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Състояния и заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!