Състояния и заболявания

Алфа таласемия

На английски език: Alpha-thalassemia

Честота

Рядко срещана форма

Разпространение

Предимно в Югоизточна Азия.  Дължи се на понижена продукция на алфа-вериги.

Известни са две форми:

1. Хетерозиготна форма: с нормална хемоглобинова електрофореза!

2. Хомозиготна форма: електрофорезата на Hb позволява откриването на:

  • тетрамер от гама-вериги (Hb Barts):  Hydrops fetalis - нежизнеспособен плод
  • тетрамер от р-вериги (Нb Н):  жизнеспособен плод - хемолитична анемия
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!