Състояния и заболявания

Алфа таласемия

На английски език: Alpha-thalassemia

Честота

Рядко срещана форма

Разпространение

Предимно в Югоизточна Азия.  Дължи се на понижена продукция на алфа-вериги.

Известни са две форми:

1. Хетерозиготна форма: с нормална хемоглобинова електрофореза!

2. Хомозиготна форма: електрофорезата на Hb позволява откриването на:

  • тетрамер от гама-вериги (Hb Barts):  Hydrops fetalis - нежизнеспособен плод
  • тетрамер от р-вериги (Нb Н):  жизнеспособен плод - хемолитична анемия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари