Състояния и заболявания

Апластични анемии

Определение

Апластичната анемия представлява костно-мозъчна недостатъчност с панцитопения.

Тежката апластична анемия се характеризира с:

  • Апластичен (биопсично пуст) костен мозък
  • Гранулоцити < 500/mcl
  • Тромбоцити < 20 000/mcl
  • Анемия + ретикулоцитопения

Честота

Това е рядко заболяване с честота около 0,3 случая/100 000 лица/година.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари