Изследвания и процедури

Електрофоретично разделяне на липопротеините

Принцип на електрофоретичното разделяне на липопротеините

При използване на буферен разтвор с алкално рН липопротеините се придвижват в електрично поле към анода. Хиломикроните практически остават на стартова линия, докато останалите липопротеини се разделят, като се преместват с бета-, пребета- и алфафракциите. След разделяне и оцветяване на фракциите се извършва визуална преценка на ферограмата. Сравнява се находката, като величината на отделните фракции се съпоставя с тази на разделен едновременно "нормален" серум.

Липопротеиновата електрофореза е качествено изследване, което най-често не е необходимо за определяне на типа хиперлипопротеинемия. Показано е извършването на електрофореза на липопротеини само при съмнение за налична хиперлипопротеинемия от II тип. За да се направи надеждна преценка, резултатите от електрофорезата трябва да се съпоставят с резултатите от двукратно изследване на общия холестерол и триглицеридите през двуседмичен интервал, както и с данните от анамнезата и евентуално проведеното диетично или медикаментозно лечение.

Референтни стойности

Интензитетът на алфа-, пребета- и бета-фракциите на липопротеинограмата в нормолипемичен серум се отнася както 2:1:3.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари