Изследвания и процедури

Кръговрат на желязото

Ежедневните нужди от желязо са:

 • за мъже - 1 mg;
 • за жени с менструация - 2 mg;
 • при бременни - 3 mg.

Един седемдесет килограмов мъж се нуждае от около 3,5 g желязо дневно (50 mg/kg телесна маса), а една жена с тегло от 60 kg - от около 2,1 g (35 mg/kg т. м.).

Значителна част от него е свързано с:

 • хемоглобина (70%) и миоглобина (10%)
 • феритина и хемосидерина (общо 20%)

Дялът на желязото, свързан с трансферина, е минимапен (0,1%)

Хемоглобин: Основната част от желязото е свързана в хемоглобина. 1 g хемоглобин (Нb) съдържа 3,4 mg желязо, следователно един 70-килограмов мъж с 15 g Hb/100 ml и кръвен обем от 5000 ml разполага с  2,55 g желязо в хемоглобина

Резорбция на желязото: Запасите от желязо в организма се регулират в тесни граници чрез степента на резорбцията му в горните отдели на тънкото черво: Бионаличността на желязото, внесено с храната, възлиза на 10% при състоярие на равновесие, като при недоимък тя може да нарасне до 25%.

В транспортната система на мукозната клетка участват два цитоплазмени протеина:

 • мукозен трансферин: обслужва депата с бърза обмяна (транспортните депа)
 • мукозен феритин: обслужва депата, в които обмяната на желязо е забавена (резервни депа)

Транспорт на желязото в кръвта:

В кръвта желязото се пренася, свързано с трансферина (бета1 -глобулин), чийто желязосвързващ капацитет обикновено е наситен само в 1/3:

 • трансферин (тотален желязосвързващ капацитет) - около 300 mcg/dl - серумно желязо - около 100 mcg/dl
 • свободен/ненаситен (латентен) желязосвързващ капацитет - около 200 mcg/dl

Нивото на желязото се понижава при:

 • Дефицит на желязо
 • Хронични възпаления, инфекции и тумори: неговото отдаване от PEC e смутено

При дефицит на желязо се повишава нивото на трансферина, така че степента на неговото насищане се ограничава (на около 15%). При анемии. съпътстващи възпалителни процеси, инфекции и тумори, нивото на трансферина се понижава, така че степента на неговото насищане при намалено серумно желязо можа да е нормапна (или леко понижена). Желязото в серума и нивото на трансферина (т.е. на тоталния Fe-свързващ капацитет/ТЖСК) са променливи при различни състояния:

Резервно желязо:

Феритинът и хемосидеринът са разположени вътреклетъчно (в РЕС и в паренхима) в черния дроб (1/3), костния мозък (1/3), а остатъкът - в слезката и други органи, например мускулите

1. Феритин: състои се от протеинова обвивка (апоферитин) и ядро, изградено от Ferri-hydroxy-phosphat-мицели. феритинът складира желязото в биологична форма и предпазва клетките от токсичното действие на неговата йонизирана форма.

Феритинът се доказва:

 • Радиоимунологично в серума
 • Чрез оцветяване, напр. в костно-мозьчния пунктат (реакция с берлинско синьо)
 • С електронна микроскопия (частички с размери 6-7 nm)

Циркулиращият серумен феритин съответства на запасите от желязо в организма. При недоимък на желязо серумният феритин е понижен, а при анемии, придружаващи възпаления, инфекции и тумори - повишен (обратно на трансферина).

Патологично понижените стойности на феритина доказват наличието на железен дефицит.

N.B. Началният (прелатентен) недоимък на желязо може да бъде разпознат дълго време преди да бъдат изтощени депата на Fe (тоест при все още нормални концентрации на серумните желязо и трансферин) по намалената феритинова концентрация
N.B. При увреждания на чернодробния паренхим не съществува корелация между серумния феритин и депата на желязото в РЕС, тъй като в тези случаи винаги е налице повишен серумен феритин.

2. (Хемо-) Сидерин: Може да бъде наблюдаван при светлинна микроскопия под формата на жълто-кафяви гранули (които при реакцията за берлинско синьо се оцветяват в синьо). Електронномикроскопски се касае за сидерозоми (лизозоми), които възникват след клетъчна автофагия на денатурирани феритинови частички. При превишен внос на желязо такива гранули се появяват в значителна степен в макрофагите и паренхимните клетки (напр. черен дроб).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!