Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – Б, В

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Бикарбонати 21 – 25 mmol/l

Нарастват при: респираторна ацидоза; метаболитна алкалоза (повръщане, синдром на Cushing, хипералдостеронизъм, масивна кръвозагуба)

Намаляват при: респираторна алкалоза; метаболитна ацидоза (кетоацидоза, лактацидоза, диария, тубуларна бъбречна ацидоза, бъбречна недостатъчност)

Нарастват при: прием на диуретици, минералкортикоиди, глюкокортикоиди, спиронолактон, етиленгликол, метанол, аспирин

Намаляват при: физическо натоварване

Използва се за оценка на нарушения в алкално-киселинното състояние (АКС), съвместно с резултатите от кръвногазовия анализ (КГА)
Билирубин общ 5 – 23 mmol/l Нараства при: остри заболявания на черния дроб и жлъчните пътища; хемолитична анемия; хипотиреоидизъм; хематоми; застойна сърдечна недостатъчност; синдром на Gilbert

Нараства при: прием на хепатотоксични медикаменти и на такива, предизвикващи хемолиза

Намалява при: прием на орални контрацептиви и естрогени

Използва се за диагностика на чернодробни увреждания, заедно с директния билирубин (при директен билирубин < 20% от общия се касае за хемолиза или синдром на Gilbert)
Билирубин директен 0.8 – 8.5 mmol/l Нараства при: заболявания на черния дроб и жлъчните пътища

Нараства при: синдром на Rotor; синдром на Dublin – Johnson; прием на хепатотоксични медикаменти

Намалява при: продължително съхранение на пробата преди изследване (!)

При пациенти със заболявания на черния дроб и жлъчните пътища представлява повече от 50 – 80% от общия билирубин; висок общ билирубин с < 20% директна фракция сочи периферна причина за хипер-билирубинемията – хемолиза, синдром на Gilbert

Витамин В12 136 – 1100 pmol/l

Нараства при: миелопролиферативни нарушения; неоплазми

Намалява при: пернициозна анемия; рибна тения

Намалява при: прием на алкохол, холестирамин Използва се за доказване дефицит на витамин B12
Време на кървене 2 – 5 min Нараства при: тромбоцитопения; тромбоцитопатии; хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); чернодробна болест

Нараства при: прием на аспирин; нестероидни противо-възпалителни средства (НСПВС); пеницилини; хепарин; варфарин

Намалява при: прием на еритропоетин

Използва се за отчитане на функцията на тромбоцитите

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!