Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – Г, Д

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Гама-глутамил-трансфераза (гама-глутамил-транс-пептидаза, ГГТ, ГГТП)

При 25ºC: мъже: 4 – 28 U/l; жени: 4 – 18 U/l

При 37ºC: мъже: 11 – 49 U/l; жени: 7 – 32 U/l

Нараства при: механична жълтеница; токсични чернодробни увреждания; грануломатозен хепатит; първична билиарна цроза; първичен склерозиращ холангит; панкреатит; карцином на главата на панкреаса; тежка чернодробна стеатоза; чернодробни метастази; карцином на простатата Нараства при: бременност; прием на естрогени, барбитурати, орални контрацептиви, алкохол Използва се за диагностика на токсични чернодробни увреждания и в комбинация с алкалната фосфатаза (АФ) за установяване на интра- и екстра-хепатална холестаза; като маркер за злоупотреба с алкохол
Гастрин < 100 ng/l

Нараства при: синдром на Zollinger – Ellison; атрофичен гастрит; пернициозна анемия

Намалява при: хипотиреоидизъм

Нараства при: хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); прием на месо, кофеин

За диагностика на синдром на Zollinger – Ellison

Глюкоза серумна 3.5 – 6.4 mmol/l

Нараства при: захарен диабет; хипертиреоидизъм; болест на Cushing; акромегалия; феохромоцитом; остро заболяване

Намалява при: инсулином; надбъбречна недостатъчност; чернодробна недостатъчност

Нараства при: стрес; прием на тиазидни диуретици, глюкокортикостероиди

Намалява при: продължително залежаване; прием на анаболни стероиди, бета-блокери

Използва се за скрининг и проследяване на захарен диабет
Глюкозо-толерантен тест орален (обременяване с глюкоза, ОГТТ) Кръвна захар < 7.8 mmol/l на 120-ата минута след приема на 75 g глюкоза (100 g при бременност) през устата

Нараства при: захарен диабет; хипертиреоидизъм; феохромоцитом; акромегалия; остро заболяване

Намалява при: малабсорбция; надбъбречна недостатъчност

Нараства: през втория триместър на бременността; при прием на бета-блокери, калциеви антагонисти, тиазидни диуретици, хлорталидон, естрогени, глюкокортикостероиди, орални контрацептиви, алкохол Използва се за ранна диагностика на захарен диабет при фамилно обременени за диабет и по време на бременност (стойности на глюкозата 7.8 – 11 mmol/l, измерени на 120-ата минута от приема на 75 g глюкоза през устата, сочат нарушен глюкозен толеранс, а над 11 mmol/l – захарен диабет)
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа в еритроцитите 0.52 – 1.04 MU/mol Hgb

Нараства при: хемолитична анемия

Намалява при: вроден дефицит на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа

Нараства при: прием на медикаменти, предизвикващи хемолиза Използва се за установяване на вроден дефицит на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа; тъй като ензимът е с по-висока активност при младите клетки, при съмнение за вроден дефицит изследването трябва да се повтори (!)
ДНК на вируса на хепатит В (НВV-ДНК )   Вирусен хепатит тип В   Наличието на НВV-ДНК в серума показва активно размножаване на НВV. Количественото определяне на НВV-ДНК дава информация за степента на вирусната репликация
D-димер < 20 mg/l Нараства при: дисеминирана интравазална коагулация (ДИК); артериална или венозна тромбоза Нараства при: тромбоцитопения; след операция; бременност; тромболитична терапия, например стрептаза Използва се за разпознаване на ДИК
D-ксилоза

кръв: > 1.7 mmol/l/2 h

урина: > 26.6 mmol/5 h

Намалява при: малабсорбция; бактериален свръхрастеж   Посочените норми са при прием на 25 g D-ксилоза
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!