Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – П, Р

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Парциално налягане на въглеродния диоксид (рСО2) 3.5 – 5.9 кРа (36 – 44 mm Hg)

Нараства при: дихателна недостатъчност; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); метаболитна алкалоза

Намалява при: интерстициални белодробни увреждания; белодробна тромбоемболия; метаболитна ацидоза

Нараства при: прием на барбитурати, бензодиазепини, опиати

Намалява при: фебрилитет; хипервентилация

Използва се за проследяване на респираторните компоненти на алкално-киселинното равновесие. По-точно е изследването на артериална кръв в сравнение с капилярна (!)
Парциално налягане на кислорода (pO2) 11 – 14.4 кРа (80 – 108 mm Hg)

Нараства при: хипервентилация

Намалява при: дихателна недостатъчност, най-често в резултат на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), пневмония, интерстициална белодробна болест, белодробна тромбоемболия, сърдечна недостатъчност, белодробен карцином, шок, централно потискане на дишането

Намалява при: прием на барбитурати, бензодиазепини, опиати Използва се за проследяване на пациенти с дихателна недостатъчност. Много необходим е при установяване на насищане на кислорода под 80% и над 98%
Парциално тромбопластиново време (PTT)   Нараства при: хемофилия; дисеминирана интравазална коагулация (ДИК); чернодробна недостатъчност; болест на фон Вилебранд (von Willebrand) Нараства при прилагане на хепарин (heparin) Използва се за оценка на системата на кръвосъсирване, преди извършване на инвазивни манипулации, както и за проследяване на лечението с хепарин (heparin) (при прилагане на хепарин (heparin) РТТ следва да е 1.5 – 2.5 пъти по-високо от изходното)
Пикочна киселина 180 – 410 mmol/l Нараства при: подагра; бъбречна недостатъчност; тумори с масивен клетъчен разпад; диабет; акромегалия

Нараства при: употреба на алкохол; метаболитен синдром с обезитет

Намалява при: прием на алопуринол (allopurinol)

Използва се за проследяване на пациенти с подагра, подагрозна нефропатия, метаболитен синдром и в хода на цитостатично лечение

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В (НВV) (HBsAg)   Вирусен хепатит тип В   Положителен HBsAg доказва НВV-инфекция. Наличие на HBsAg в серума за повече от шест месеца е маркер за хронично инфектиране с НВV
Простатно-специфичен антиген (PSA) 0 – 4 mg/l Нараства при: карцином на простатата; остър простатит; хиперплазия на простатата Нараства при: изследване на простатата; биопсиране на простатата Използва се за скрининг и проследяване на рак на простатата. При PSA между 4 и 10 mg/l в 80% от случаите процесът е доброкачествен; 10 – 20 mg/l – доброкачествена болест при около половината от случаите; над 20 mg/l – почти сигурен карцином на простатата
Протеинограма

Албумин: 35 – 50 g/l

α1-глобулини: 1 – 3 g/l

α2-глобулини: 6 – 10 g/l

β-глобулини: 7 – 11 g/l

γ-глобулини: 8 – 16 g/l

Нарастване при:

IgA-миелом

α1-глобулини: възпаления; неоплазми

α2-глобулини: възпалениия; неоплазми; нефрозен синдром

β-глобулини: нефрозен синдром; хиперхолестеролемия

γ-глобулини – поликлонална: автоимунни болести; цирози; хронични възпаления; СПИН

γ-глобулини – моноклонална: миеломи; макроглобулинемия на Валденстрьом (Waldenstrom); mycosis fungoides; моноклонални гамапатии

  Използва се за изясняване на причината за увеличени глобулини, когато се установи увеличен общ белтък при нормален албумин
Протеинурия < 0.15 g/24 h Нараства при: нефрозен синдром; глумерулонефрити; диабетна нефропатия; миеломи; тубулни увреждания; уроинфекцияи; сърдечна недостатъчност

Нараства при: висока температура; прием на медикаменти, увреждащи бъбречния тубул

Намалява при: прием на АСЕ-инхибитори

Използва се за оценка на белтъчната загуба с урината. В този случай се изследва 24-часова урина. При стойности > 1 g/24 h най-често се касае за гломерулно увреждане или белтък на Бенс Джоунс (Bence Jones). При по-ниски стойности причините за протеинурия са различни и за диагностично изясняване се провежда електрофореза на урина. Уростиксът отчита главно албумина и е фалшиво отрицателен при наличие на белтък на Бенс Джоунс (Bence Jones)
Протромбиново време (РТ) 11 – 15 s Нараства при: тежки чернодробни увреждания; дефицит на витамин K; вроден дефицит на коагулационни фактори Нараства при: прием на индиректни антикоагуланти Използва се за установяване на нарушен чернодробен синтез на коагулационните фактори, преди хирургични интервенции, за проследяване на пациенти, приемащи индиректни антикоагуланти. Най-точно е резултатите да бъдат представени чрез International Normalized Ratio (INR). Резултат за INR между 2 и 3 се свързва с ефективна антикоагулантна терапия при нисък риск от кървене
рН 7.36 – 7.44

Нараства при: метаболитна или респираторна алкалоза, в частност повръщане; интерстициални белодробни увреждания; застойна сърдечна недостатъчност

Намалява при: метаболитна и респираторна ацидоза, в частност кетоацидоза; олигурия; диария; бъбречна тубулна ацидоза; дихателна недостатъчност; бъбречна недостатъчност

Нараства при: прием на антиациди, диуретици Използва се за проследяване на алкално-киселинното състояние. Трябва да се интерпретира съвместно с промените на бикарбонатите и рСО2 (вж. по-горе)
Ретикулоцити 24 – 84 х 109/l (5 – 15 ‰)

Нарастват при: хемолитична анемия; след кръвозагуба

Намаляват при: апластична анемия; макроцитна анемия; железен дефицит; анемия при хронична бъбречна недостатъчност и хипотиреоидизъм

  Индикатор доколко анемията е свързана с намалено производство на еритроцити или се дължи на повишена деструкция – хемолиза, кръвозагуба. При анемия вследствие дефицит на някои от хемопоетичните фактори (витамин B12, фолиева киселина, желязо) след започване на заместително лечение настъпва рязко покачване на ретикулоцитите – ретикулоцитна криза. Ретикулоцитната криза настъпва между 5 и 7 дни след началото на витамин B12
РНК на вируса на хепатит С (НСV-РНК)   Вирусен хепатит тип С   Наличието на НСV-РНК в серума доказва размножаване на НСV
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!