Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – У, Ф, Х, Ц

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Уробилиноген 0 – 1 Erlich U Нараства при: цироза; хепатити; застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН); хемолиза   Най-често се изследва чрез уростикс в рамките на общото изследване на урина. Може да подкрепи съмнения за хемолитичен иктер. Ролята му при диагностициране и характеризиране на чернодробни заболявания е ограничена (!)
Феритин

Мъже: 20 – 280 mg/l

Жени: 10 – 140 mg/l

Нараства при: хемохроматоза; неоплазми; възпалениия; остри левкемии

Намалява при: железен дефицит

Нараства при: прием на алкохол, орални контрацептиви

Намалява при: бременност

Използва се за оценка обмяната на желязото. Трябва да се отчита, че се увеличава при възпаления и неоплазми
Фибрин-деградационни продукти (ФДП) < 10 mg/l Нарастват при: синдром на дисеминираната интравазална коагулация (ДИК-синдром); артериални или венозни тромбози; цироза; неоплазми Нарастват при: бременност след 20-ата седмица; прилагане на хепарин, стрептокиназа; тромбоцитопения

Тестът е по-неспецифичен от D-димера

Фибриноген 2 – 4 g/l

Нараства при: възпалениия; неоплазми; нефрозен синдром

Намалява при: синдром на дисеминираната интравазална коагулация (ДИК-синдром); лошо хранене; чернодробна цироза; остра чернодробна недостатъчност

Нараства при: бременност Заедно с тромбоцитите, фибрин-деградационните продукти (ФДП) и D-димера се използва за диагностика и проследяване на пациенти с ДИК-синдром. При възпалителен процес е по-удобно да се използват С-реактивният протеин (CRP) и скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
Хаптоглобин 0.5 – 3.2 g/l

Нараства при: остри възпаления; неоплазми

Намалява при: хемолиза

Нараства при: нефрозен синдром; прием на алкохол, глюкокортикоиди

Намалява при: прием на орални контрацептиви

Най-често се използва за потвърждаване на хемолиза
Хематокрит

Мъже: 39 – 49%

Жени: 35 – 45%

Нараства при: полицитемия вера; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); тумори, произвеждащи еритропоетин (най-често бъбречни)

Намалява при: кървене; неоплазми; хемолиза; нарушена еритропоеза

Нараства при: хемоконцентрация Използва се заедно с хемоглобина за разпознаване на анемия и полицитемия. При масивна кръвозагуба понижаването на хематокрита предшества спада на хемоглобина
Хемоглобин

Мъже: 132 – 173 g/l

Жени: 120 – 150 g/l

Нараства при: полицитемия вера; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); тумори, продуциращи еритропоетин (най-често бъбречни)

Намалява при: кървене; неоплазми; хемолиза; нарушена еритропоеза

Нараства при: хемоконцентрация

Намалява при: бременност

Използва се заедно с хематокрита и еритроцитите за доказване на анемичен синдром
Хемоглобин – електрофореза HbA > 95% и без наличие на патологични варианти Патологични варианти се срещат при хемоглобинопатии   Най-често се използва за доказване на вродени варианти на хемоглобина като причина за хемолитична анемия
Хемоглобин A1c (гликохемоглобин, гликиран хемоглобин) < 7.25% показва добра компенсация на захарния диабет Нараства при: некомпенсиран захарен диабет

Нараства при: удължен живот на еритроцитите – железен дефицит, спленектомия, бъбречна недостатъчност

Намалява при: хемолитични анемии; кървене; хемотрансфузии

Информация за компенсацията на диабета през последните 1 – 2 месеца
Хемоглобин A2 1.5 – 3.5%

Нараства при: β-таласемия; мегалобластна анемия

Намалява при: железен дефицит

В детска възраст е по-нисък Най-често се използва за разграничаване на α-таласемия от β-таласемия
Хемоглобин F 0 – 2% Нараства при: хемоглобинопатии; β-таласемия; миелодиспластичен синдром; левкемии Нараства при: бременност; в неонаталната възраст е по-висок Най-често се използва за диагностика на thalassemia minor (висок е само при β-таласемия)
Хлориди 100 – 109 mmol/l

Нарастват при: хипернатриемия; бъбречна тубулна ацидоза; диария; респираторна алкалоза

Намаляват при: хипонатриемия; повръщане; респираторна ацидоза; метаболитна алкалоза

Нарастват при: прием на медикаменти, водещи до метаболитна ацидоза

Намалява при: прием на теофилин (theophylline), медикаменти, предизвикващи метаболитна алкалоза

Използва се рядко в рутинната лабораторна работа, тъй като отклоненията следват тези на натрия
Холестерол < 5.2 mmol/l

Нараства при: хиперлипедимии; механична жълтеница; нефрозен синдром; хипотиреоидизъм, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); диабет

Намалява при: хипертиреоидизъм; цироза

Нараства при: прием на тиазидни диуретици, бетаблокери, амиодарон (amiodarone), глюкокортико-стероиди, орални контрацептиви

Намалява при: остри заболявания; прием на тиреоидни хормони, кетоконазол (ketoconazole), калциеви антагонисти, хиполипидемични медикаменти

Използва се за скрининг на риска от исхемична болест на сърцето (ИБС). Решението за започване на лечение следва да се базира на нивото на LDL-холестерола
Церулоплазмин 0.15 – 0.6 g/l

Нараства при: възпаления; неоплазми

Намалява при: болест на Уилсън (Wilson); тежка цироза

Нараства при: бременност; хемоконцентрация

Намалява при: нефрозен синдром

Заедно с определяне на куприурията се използва като скрининг за болестта на Уилсън (Wilson)
С-реактивен протеин (CRP) Серум: 0 – 5 mg/l

Нараства при: остри възпаления; бактериални инфекции; неоплазми; травми; постоперативнно

Намалява при: чернодробни болести; лошо хранене

Нараства при: бременност; бъбречна недостатъчност

Намален при: новородени

Покачва се по-бързо в сравнение със СУЕ и стойностите му отразяват тежестта на възпалението
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!