Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – Е, Ж

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Еритроцити

Мъже: 4.3 – 5.7 х 1012/l

Жени: 3.8 – 5.1 х 1012/l

Нарастват при: полицитемия вера; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); тумори, продуциращи еритропоетин

Намаляват при: анемии с различна етиология

Нарастват при: хемоконцентрация Използва се за диагностика на различните видове анемии, заедно с хемоглобин, хематокрит, морфология на еритроцитите и брой на ретикулоцитите
Желязо (Fe)

Мъже: 12.5 – 26 mmol/l

Жени: 10.5 – 23 mmol/l

Нараства при: хемохроматоза; хемолиза; остра левкоза; костномозъчна недостатъчност; пернициозна анемия (преди лечение с витамин B12)

Намалява при: желязодефицитна анемия; възпаления; неоплазми

Нараства при: чести хемотрансфузии

Намалява при: лошо хранене; кръвоизливи

Използва се за диагностика и проследяване на желязо-дефицитна анемия – ниско Fe и висок желязо-свързващ капацитет (ЖСК), докато при възпаления и неоплазми (без окултно кървене) и двата показателя за понижени; феритинът е по-чувствителен показател за проследяване и на пациенти с хемохроматоза
Желязо-свързващ капацитет (ЖСК) 44 – 66 mmol/l

Нараства при: железен дефицит

Намалява при: хемохроматоза; възпаления; неоплазми

Нараства при: бременност

За диагностика на отклоненията в железния метаболизъм, заедно със серумното желязо

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!