Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – С, Т

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Свободен тироксин (FT4) 9 – 19.4 pmol/l

Нараства при: хипертиреоидизъм

Намалява при: хипотиреоидизъм

Намалява при: диализа; прием на триметоприм (trimethoprim) – сулфаметоксазол (sulfamethoxazole) Използва се за оценка на тиреоидната функция заедно с TSH и FT3
Скорост на утаяване на еретроцитите (СУЕ) 2 – 20 mm/h

Нараства при: възпаления; неоплазми; мултиплен миелом

Намалява при: полицетемия вера; сърдечна недостатъчност; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Нараства при: диспротеинемия Използва се за проследяване активността на възпаление. По-достъпен и по-евтин от С-реактивния протеин (CRP), което го прави удобен за рутинна работа
Стеаторея 0 – 7 g/24 h

Нараства при: малабсорбция; панкреасна недостатъчност

Намалява при: бедна на мазнини диета; прием на холестирамин, нерезорбируеми антибиотици през устата

 

За диагностика на малабсорбция и екзокринна панкреасна недостатъчност изисква прием на стандартно количество мазнини с храната и събиране на изпражнения в продължение на 72 часа

Трансферин 2.15 – 3.75 g/l

Нараства при: железен дефицит

Намалява при: хемохроматоза

Нараства при: бременност

Намалява при: лошо хранене; нефротичен синдром

Заедно със серумното желязо се използва за проследяване на пациенти с анемия и хемохроматоза
Триглицериди < 2.20 mmol/l

Нарастват при: хиперлипидемия; диабет; злоупотреба с алкохол; холестаза; нефрозен синдром; хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); хипотиреоидизъм

Намаляват при: лошо хранене; малабсорбция; хипертиреоидизъм

Нарастват при: бременност; прием на бетаблокери, фуроземид (furosemide), кортикостероиди, орални контрацептиви

Намаляват при: прием на андрогени, амиодарон (amiodarone), фибрати

Използват се най-често заедно с LDL-холестерола за оценка на риска от атеросклероза. В плеврален пунктат и асцит служат за доказване на хилозен излив
Тромбоцити 150 – 350 х 109/l

Нарастват при: остри възпаления; неоплазми; миелопролиферативни нарушения

Намаляват при: апластична анемия; потискане на костния мозък; миелодиспластични синдроми; идиопатична тромбоцитопенична пурпура; дисеминирана интравазална коагулация (ДИК); хиперспленизъм; сепсис; миелопролиферативни заболявания; хепатит С; конго-кримска хеморагична треска

Нарастват при: бременност; прием на кортикостероиди

Намаляват при: прием на хепарин и медикаменти подтискащи костния мозък;

Използват се за оценка на коагулационния статус, както и за проследяване на пациенти с болести или състояния, довели до промяна в броя на тромбоцитите
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!