Изследвания и процедури

Откриване на белтък в урината

Съдържание

Показания за търсене на белтък в урината

  • Бъбречни заболявания
  • Парапротеинемии

Биологичен материал

  • урина от средната порция;

Принцип на изследването

При загряване до 100 градуса по Целзий белтъкът се денатурира. Чрез прибавяне на буферен разтвор рН на урината се нагласява така, че да се намира при стойности, близки до изоелектричните точки на повечето плазмени белтъци. По този начин се облекчава преципитирането на денатурираните белтъци. Тест ивиците, които се използват за откриване на белтък в урината, се основават на принципа на белтъчната грешка на индикаторите. При приложението им трябва да се съобразяват фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати, свързани с принципа на използвания метод.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари