Изследвания и процедури

Общ белтък

Показания за изследване на общ белтък

  • Заболявания, свързани със загуба на белтък от вътресъдовото пространство
  • Заболявания, при които има намалена синтеза на белтъци
  • Заболявания с нарушено водно-електролитно равновесие
  • Заболявания с повишено образуване на гамаглобулини
  • Контролиране на парентерално хранене
  • Недоимъчно хранене

Биологичен материал

  • серум;
N.B. Успоредното изследване на общия серумен белтък, албумина и хематокрита служи за преценка дали промяната на концентрацията на белтъците в плазмата не е резултат от дехидратация или хиперхидратация на организма. При дехидратация, съответно при хиперхидратация, се запазва обичайното съотношение между стойностите на общия белтък и албумина, докато хематокритът показва повишена, съответно намалена, стойност. Всички други причини за хипо- или хиперпротеинемия водят същевременно до диспротеинемия. При тях най-често хематокритът остава в референтни граници.

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!