Изследвания и процедури

Белтъци

Основни данни за белтъците. Предназначение на изследването на белтъци.

Кръвната плазма на човека съдържа голям брой белтъци, които се синтезират от различни органи, съответно клетки на организма. С изключение на албумина преобладаващата част от останалите плазмени белтъци включват в състава си различно голяма липидна или въглехидратна съставка. Има плазмени белтъци, които са изградени с оглед осъществяване на определена функция и по тази причина се "изнасят" в плазмата (например трансферин, фактори на кръвосъсирването и др.). Има белтъци, които като "отпадни продукти" на жизнената дейност на клетките преминават в интерстициума и оттам в плазмата (например повечето от ензимите, използвани в диагностичния процес).

Функции на плазмените белтъци

Белтък Функция

Преалбумин

Албумин

пренасяне на трудно разтворими във вода вещества, поддържане на онкотичното налягане (осигуряват 80 % от него) пренасяне на трудно разтворими във вода вещества (мастни киселиии, калций, билирубин, хормони, лекарствени средства и др.)
Глобулини поддържане на онкотичното налягане (20 %) фактори на кръвосъсирването белтъчни хормони специфични транспортни белтъци (хемопексин, транскортин, тироксинсвързващ белтък, хаптоглобин, трансферин, липопротеини и др.) предпазване на организма от увреждане от собствени или чужди агенти (протеазни инхибитори, имуноглобулини, система на комплемента)

Реалната концентрация на плазмените белтъци се определя от четири фактора:

1. Скорост на образуване и преминаване в плазмата

Тази скорост зависи от клетъчната маса на изграждащия орган, от натоварването на органа със синтетични и секреционни функции и от наличието на градивни и енергийни материали за синтезата (например от начина на хранене).

2. Скорост на разграждане

Времето на полуживот на някои плазмени белтъци е представено в таблицата по.долу.

Белтък Време на полуживот в плазмата
Албумин 19 дни
Алфа1-антитрипсин 5 дни
Хаптоглобин  
- свободен 3 дни
- свързан с хемоглобин няколко часа
Хемопексин  
- свободен 7 дни
- свързан с хем няколко часа
Иг А 6 дни
Иг Д 3 дни
Иг Е 2 дни
Иг Г 23 дни
Иг М 10 дни
Алфа2-макроглобулин 5 дни
Трансферин 7 дни

3. Разпределение между вътресъдовото и интерстициалното пространство

През капилярната мембрана плазмените белтъци се обменят непрекъснато между вътресъдовото и интерстициалното пространство. Скоростта на тази обмяна зависи както от големината и формата на белтъците, така и от пропускливостта на мембраната. При здрави хора 40 - 50 % от албумина се намират във вътресъдовото пространство и 50 - 60 % в междуклетъчното. При повишена пропускливост на капилярите (например при възпалителни процеси) се повишава съдържанието на албумин в интерстициалното пространство. Намалява плазмената му концентрация.

4. Наличие и разпределение на водата в телесните пространства

Повишаването на дела на вътресъдовата вода води до понижаване на концентрацията на плазмените белтъци, намаляването му - до повишаване на концентрацията. По същия начин действат преразпределенията на водата между вътресъдовото и междуклетъчното пространство. Въздействията на такива преразпределения са толкова по-изразени, колкото по-бързо настъпват. Така например при промяна на положението на тялото от легнало в седнало или изправено поради преминаване на част от вътресъдовата вода в междуклетъчното пространство концентрацията на плазмените белтъци се повишава с около 10 %.

Внимание. При интерпретацията на резултатите от изследване на плазмените и серумните белтъци е необходимо съобразяване с влиянието на тези четири фактора.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!