Изследвания и процедури

Феритин

На английски език: Ferritin

Показания за изследване на феритин

  • клинични данни за недоимък на желязо;
  • диференциална диагноза на хипохромните анемии;
  • контролиране на лечението на хемохроматозите;
  • обусловено от кръвопреливания "претоварване" с желязо;

Биологичен материал

  • серум;

Феритинът е белтък, който се намира в много тъкани на организма. Молекулната му маса е 440 000. В пространствената структура на белтъка се образуват канали, във вътрешността на които могат да бъдат натрупани до 4500 Fe+++ йони на молекула феритин. Нормално феритинът е наситен само до около 20 % с желязо. За разлика от вътреклетъчния феритин този в серума е гликопротеин. Положителната корелация между серумната концентрация на феритина и запасите от желязо в тъканите на организма има диагностично значение. В рамките на денонощието няма значими колебания в серумната концентрация на феритина.

Принцип на изследването

  • Определянето се извършва чрез имуноензимно или имунорадиологично изследване;

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!